Lịch sử Vật lí học

Trọng tâm của giáo trình là lịch sử vật lý học cổ điển. Lịch sử vật lý học hiện đại cho tới những năm 20 của thế kỷ XX, giáo trình giới thiệu vắt tắt sự phát triển của vật lý học ở giai đoạn gần đây nhất, cho tới những năm 60.

Lịch sử Vật lí học

Đào Văn Phúc
Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Tài liệu trình bày các nội dung về: Thời kì ban đầu của sự phát triển vật lí học; cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất, sự ra đời của vật lý học thực nghiệm; cơ học Niuton và sự hoàn thành cuộc cách mạng khoa học; bước đầu hình thành vật lí học cổ điển; vật lí học thời kì phát triển công nghiệp tư bản chủ nghĩa; sự phát minh ra định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng; sự hoàn chỉnh vật lí học cổ điển; cuộc cách mạng mới trong vật lí học. Vật lí học hiện đại

Trích dẫn

Đào Văn Phúc. Lịch sử Vật lí học, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Lịch sử Vật lí họcSóngTuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử

Lịch sử Vật lí học

Sóng

Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử

Mã QR

Lịch sử Vật lí học

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:51 26/05/2021