Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử

Tài liệu trình bày các nội dung về: Cơ học, Nhiệt học và Vật lý phân tử; Điện tử và Quang học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân, cấu trúc của vật chất.

Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử

Phan Hồng Liên, Lâm Văn Hùng, Nguyễn Trung Kiên

Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Bộ sách này gồm 3 tập:

  • Tập 1. Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử
  • Tập 2. Điện từ và Quang học
  • Tập 3. Vật lý nguyên tử và hạt nhân, cấu trúc của vật chất

Trong cuốn sách này trình bày nội dung về Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử gồm các vấn đề Động học chất điểm; Động lực học chất điểm. Tĩnh học …

Trích dẫn

Phan Hồng Liên, Lâm Văn Hùng, Nguyễn Trung Kiên. Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử, Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử Quang học sóngGiáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 1: Cơ học

Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử

Quang học sóngGiáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 1: Cơ học

Mã QR

Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương. Tập một: Cơ học, nhiệt học và Vật lý phân tử

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:14 14/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Đổi mới và phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 15:12 14/05/2021

Những kỷ niệm về Bác Hồ với bộ đội phòng quân - không quân.

Thứ Sáu, 15:00 14/05/2021

Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Thứ Sáu, 14:50 14/05/2021

Quang học sóng

Thứ Sáu, 14:43 14/05/2021

Hướng dẫn giải bài tập Đại số đại cương

Thứ Sáu, 14:14 14/05/2021

Video giới thiệu