Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Mục đích của sách này là giúp những người mới đi vào nghiên cứu Dịch học về cách thức tiến hành một dự đoán bằng quẻ Dịch.

Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Nguyễn Tiến Đích

Thông tin và truyền thông

2015

Tóm tắt

Cuốn sách không viết về bộ Kinh dịch của Trung Quốc mà chỉ viết về ứng dụng của nó trong dự đoán tương lai. Vì vậy tác giả chỉ giới thiệu sơ lược về nội dung và ý nghĩa của bộ Kinh Dịch, chủ yếu tập trung vào tổng kết một số kinh nghiệm mà tác giả đã vận dụng các tiêu chí dự đoán của người xưa từng dự toán trong tương lai, với mong muốn cung cấp một chút kinh nghiệm nhỏ của mình để cùng độc giả tham khảo luận bàn. Dự đoán bằng quẻ Dịch là một khoa học gắn kết con người với Vũ trụ - Trời Đất trên nguyên tắc con người là một tiểu vũ trụ chịu sự chi phối của đại vũ trụ. Mục đích của sách này là giúp những người mới đi vào nghiên cứu Dịch học về cách thức tiến hành một dự đoán bằng quẻ Dịch.

Trích dẫn

Nguyễn Tiến Đích. Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai, Thông tin và truyền thông, 2015

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương laiQuy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dụcHướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dụcHướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Mã QR

Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:50 14/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Quang học sóng

Thứ Sáu, 14:43 14/05/2021

Hướng dẫn giải bài tập Đại số đại cương

Thứ Sáu, 14:14 14/05/2021

Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 2

Thứ Sáu, 13:45 14/05/2021

Ôn luyện Toán cao cấp

Thứ Sáu, 13:36 14/05/2021

Giáo trình Giải tích II

Thứ Sáu, 13:18 14/05/2021