Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Mục đích của sách này là giúp những người mới đi vào nghiên cứu Dịch học về cách thức tiến hành một dự đoán bằng quẻ Dịch.

Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Nguyễn Tiến Đích

Thông tin và truyền thông

2015

Tóm tắt

Cuốn sách không viết về bộ Kinh dịch của Trung Quốc mà chỉ viết về ứng dụng của nó trong dự đoán tương lai. Vì vậy tác giả chỉ giới thiệu sơ lược về nội dung và ý nghĩa của bộ Kinh Dịch, chủ yếu tập trung vào tổng kết một số kinh nghiệm mà tác giả đã vận dụng các tiêu chí dự đoán của người xưa từng dự toán trong tương lai, với mong muốn cung cấp một chút kinh nghiệm nhỏ của mình để cùng độc giả tham khảo luận bàn. Dự đoán bằng quẻ Dịch là một khoa học gắn kết con người với Vũ trụ - Trời Đất trên nguyên tắc con người là một tiểu vũ trụ chịu sự chi phối của đại vũ trụ. Mục đích của sách này là giúp những người mới đi vào nghiên cứu Dịch học về cách thức tiến hành một dự đoán bằng quẻ Dịch.

Trích dẫn

Nguyễn Tiến Đích. Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai, Thông tin và truyền thông, 2015

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương laiQuy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dụcHướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dụcHướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Mã QR

Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:50 14/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Quang học sóng

Thứ Sáu, 14:43 14/05/2021

Hướng dẫn giải bài tập Đại số đại cương

Thứ Sáu, 14:14 14/05/2021

Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 2

Thứ Sáu, 13:45 14/05/2021

Ôn luyện Toán cao cấp

Thứ Sáu, 13:36 14/05/2021

Giáo trình Giải tích II

Thứ Sáu, 13:18 14/05/2021

Video giới thiệu