Hướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Công tác y tế, giáo dục thể chất, hoạt động thể dục thể thao trong trường học cũng như những chỉ đạo mới nhất của Nhà nước trong lĩnh vực đó.

Hướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Quí Lâm, Kim Phượng

Lao Động

2015

Tóm tắt

Giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao cho học sinh , sinh viên trong các trường học nhằm mục đích phát triển thể lực, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, rèn luyện phảm chất, nhân cách, góp phần nâng cao kết quả học tập, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành N ghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31-01-2015 quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong ngà trường. Bên cạnh đó Đảng và Nhà nước cũng đã tăng cường phối hợp chỉ đạo triển khai Nhà trường chăm sóc sức khỏe học sinh trên phạm vi cả nước;ban hành nhiều văn bản pháp quy quan trọng,tạo hành lang pháp lý để thực hiện tốt công tác học sinh – sinh viên hoạt động ngoại khóa và y tế trường học bao gồm các công tác phòng, chống bệnh tật; tiêu chuẩn phòng, chống bệnh truyền nhiễm; ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; giáo dục vệ sinh trường học, vệ sinh môi và đặt biệt là hướng dẫn phòng, chống một số bệnh, tai nạn thường gặp ở học sinh. Để giúp bạn đọc tìm hiểu công tác y tế, giáo dục thể chất, hoạt động thể dục thể thao trong trường học cũng như kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chỉ đạo mới nhất của Nhà nước trong lĩnh vực trên.

Trích dẫn

Quí Lâm, Kim Phượng. Hướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, Lao Động, 2015.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.Tuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệpLuật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Hướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Tuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệpLuật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Mã QR

Hướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:30 14/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục

Thứ Sáu, 10:18 14/05/2021

Collins Work on your grammar - Elementery A1

Thứ Sáu, 10:18 14/05/2021

Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource Fourth edition

Thứ Sáu, 10:17 14/05/2021

Fundamental Food Microbiology

Thứ Sáu, 10:16 14/05/2021

Handbook of polymers for pharmaceutical technologies. Volume 1

Thứ Sáu, 10:00 14/05/2021

Video giới thiệu