Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục

Hợp nhất luật giáo dục - luật giáo dục nghệ nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành; quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; quy định mới về điều lệ trường mầm non; quy định về điều lệ trường tiểu học, THCS; THPT; quy định mới về điều lệ trường TCCN, CĐ, ĐH; quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh, chế độ cử tuyển.

Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục

Quang Minh

Lao Động

2015

Tóm tắt

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt các qui định mới, Nhà xuất bản Lao động phối hợp với trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn xuất bản cuốn sách: Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục. Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất: Hợp nhất luật giáo dục – luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần thứ hai: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Phần thứ 3: Quy định mới vể điều lệ trường Mầm non.

Phần thứ 4; Quy định về điều lệ trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Phần thứ 5: Quy định mới về điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

Phần thứ 6: Quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh, chế độ thi cử tuyển. Phần thứ 7: Quy định về xét tặng danh hiện “Nhà giáo Nhân dân ”, “Nhà giáo ưu tú”

Trích dẫn

Quang Minh. Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục, Lao Động, 2015.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dụcVận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành côngTuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp

Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục

Vận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành côngTuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp

Mã QR

Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:18 14/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource Fourth edition

Thứ Sáu, 10:17 14/05/2021

Fundamental Food Microbiology

Thứ Sáu, 10:16 14/05/2021

Handbook of polymers for pharmaceutical technologies. Volume 1

Thứ Sáu, 10:00 14/05/2021

Introduction to spectroscopy. Fifth edition

Thứ Sáu, 09:43 14/05/2021

General Chemistry

Thứ Sáu, 09:12 14/05/2021

Video giới thiệu