Giáo trình Giải tích II

Tài liệu trình bày các nội dung: Hàm nhiều biến số; tích phân bội;tích phân đường - tích phân mặt; phương trình vi phân.

Giáo trình Giải tích II

Tô Văn Ban

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Tài liệu gồm 4 chương:

  • Chương 1. Hàm nhiều biến số gồm: Giới hạn - liên tục, đạo hàm – vi, cực trị, một số ví dụ tổng hợp, sơ lược về hình học vi phân.
  • Chương 2. Tích phân bôi gồm: Tích phân kép, tích phân bội ba, tích phân phụ thuộc tham số, một số ví dụ và bài toán tổng hợp.
  • Chương 3. Tích phân đường- tích phân mặt gồm: tích phân đường loại một, tích phân đường loại hai, tích phân mặt loại một, tích phân mặt loại hai, lý thuyết trường và một số ví dụ tổng hợp.
  • Chương 4. Phương trình vi phân gồm: phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân cấp hai, sơ lược về hệ phương trình vi phân và các bài tập.

Trích dẫn

Tô Văn Ban. Giáo trình giải tích II, Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Toán

Tài liệu liên quan

Giáo trình Giải tích IIGiáo trình giải tích ICơ sở Đại số tuyến tính

Giáo trình Giải tích II

Giáo trình giải tích ICơ sở Đại số tuyến tính

Mã QR

Giáo trình Giải tích II

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:18 14/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Natural Gas Processing : Technology and Engineering Design

Thứ Sáu, 11:37 14/05/2021

Natural and Synthetic Biomedical Polymers

Thứ Sáu, 11:21 14/05/2021

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858

Thứ Sáu, 10:57 14/05/2021

Collins Work on your grammar - Intermediate B1

Thứ Sáu, 10:52 14/05/2021

Lịch sử thế giới hiện đại

Thứ Sáu, 10:42 14/05/2021