Collins Work on your grammar - Intermediate B1

Collins Work on your Grammar – Intermediate (B1) is a new practice book that covers the key grammar points needed by learners of English at Intermediate level (CEF level B1).This book is an essential resource for learners who want to improve their English grammar.

Collins Work on your grammar - Intermediate B1

Khoa Ngoại ngữ

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2013

Abstract

Collins Work on your Grammar – Intermediate (B1) is a new practice book that covers the key grammar points needed by learners of English at Intermediate level (CEF level B1).

This book is an essential resource for learners who want to improve their English grammar. Each of the 30 units presents a different area of grammar using clear language and examples. This is followed by practice exercises to ensure the learner will remember and be able to use what they have learnt with confidence in their written and spoken English.

The grammar covered in Collins Work on your Grammar – Intermediate (B1) has been carefully selected based on Collins Corpus research and the experience of our language experts. As a result, this book provides plenty of useful practice with authentic, up-to-date examples of language usage in context. A carefully structured layout and simple illustrations make sure the language is always clear and the book is easy to navigate. Collins Work on your Grammar – Intermediate (B1) is ideal for self-study or for use in the classroom, and is an essential resource for students and teachers.

  • Focuses on the grammar required at Intermediate level (CEF level B1)
  • Thirty units with clear presentation material followed by practice exercises
  • Authentic examples of real English, taken from the Collins Corpus
  • Includes line drawings which illustrate key concepts
  • Clear structure and presentation of language
  • Plenty of room to write in
  • Full answer key included
  • Ideal for self-study or for use in the classroom

Citation

Khoa Ngoại ngữ, Collins Work on your grammar – Intermediate B1, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Collins Work on your grammar - Intermediate B1Collins Work on your grammar - Elementery A1 Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource Fourth edition

Collins Work on your grammar - Elementery A1

Collins Work on your grammar - Elementery A1 Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource Fourth edition

QR code

Collins Work on your grammar – Intermediate B1

Content

  • Thứ Sáu, 10:52 14/05/2021

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Lịch sử thế giới hiện đại

Thứ Sáu, 10:42 14/05/2021

Hướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Thứ Sáu, 10:30 14/05/2021

Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục

Thứ Sáu, 10:18 14/05/2021

Collins Work on your grammar - Elementery A1

Thứ Sáu, 10:18 14/05/2021

Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource Fourth edition

Thứ Sáu, 10:17 14/05/2021

Video giới thiệu