Natural and Synthetic Biomedical Polymers

Polymer Synthesis and Processing; Hierarchical Characterization of Biomedical Polymers; Proteins and Poly(Amino Acids); Natural Polymers: Polysaccharides and Their Derivatives for Biomedical Applications; Chitosan as a Biomaterial: Structure, Properties, and Applications in Tissue Engineering and Drug Delivery; Poly(α-ester)s; Polyurethanes; Poly(Ester Amide)s: Recent Developments on Synthesis and Applications; Progress in Functionalized Biodegradable Polyesters; Polyanhydrides; Polyphosphazene

Natural and Synthetic Biomedical Polymers

Sangamesh G. Kumbar, Cato T. Laurencin, Meng Deng

Elsevier Inc

2014

Abstract

Summarizing the main advances in biopolymer development of the last decades, this work systematically covers both the physical science and biomedical engineering of the multidisciplinary field. Coverage extends across synthesis, characterization, design consideration and biomedical applications. The work supports scientists researching the formulation of novel polymers with desirable physical, chemical, biological, biomechanical and degradation properties for specific targeted biomedical applications.

  • Combines chemistry, biology and engineering for expert and appropriate integration of design and engineering of polymeric biomaterials
  • Physical, chemical, biological, biomechanical and degradation properties alongside currently deployed clinical applications of specific biomaterials aids use as single source reference on field.
  • 15+ case studies provides in-depth analysis of currently used polymeric biomaterials, aiding design considerations for the future

Citation

Sangamesh G. Kumbar, Cato T. Laurencin, Meng Deng, Natural and Synthetic Biomedical Polymers, Elsevier Inc, 2014.

Collection

Hóa học

Related document

Natural and Synthetic Biomedical PolymersFundamental Food MicrobiologyBakery Products Science and Technology

Natural and Synthetic Biomedical Polymers

Fundamental Food MicrobiologyBakery Products Science and Technology

QR code

Natural and Synthetic Biomedical Polymers

Content

  • Thứ Sáu, 11:21 14/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858

Thứ Sáu, 10:57 14/05/2021

Collins Work on your grammar - Intermediate B1

Thứ Sáu, 10:52 14/05/2021

Lịch sử thế giới hiện đại

Thứ Sáu, 10:42 14/05/2021

Hướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Thứ Sáu, 10:30 14/05/2021

Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục

Thứ Sáu, 10:18 14/05/2021