A University grammar of English

Tài liệu bao hàm tất cả các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh nhằm giúp bạn nắm vững và hoàn thiện vốn ngữ pháp của mình.

A University grammar of English

Randolph Quirk, Greenbaum,Sidney

Thời đại

2012

Tóm tắt

Tài liệu bao hàm tất cả các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh nhằm giúp bạn nắm vững và hoàn thiện vốn ngữ pháp của mình. Điều đặc biệt là ở tài liệu này, bạn được cung cấp những kiến thức ngữ pháp một cách toàn diện và đầy đủ. Phần lý thuyết được tìm hiểu và giới thiệu rất chi tiết, sau đó là các bài tập thực hành ở sách Workbook được đưa ra khá cụ thể và phong phú, giúp bạn dễ dàng nắm vững và hiểu sâu sắc hơn các hiện tượng ngữ pháp đó.

Phần lý thuyết được tìm hiểu và giới thiệu rất chi tiết, sau đó là các bài tập thực hành ở sách Workbook được đưa ra khá cụ thể và phong phú, giúp bạn dễ dàng nắm vững và hiểu sâu sắc hơn các hiện tượng ngữ pháp.

Citation

Randolph Quirk, Greenbaum,Sidney. A University grammar of English. Thời đại,2012.

Bộ sưu tập

Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

A University grammar of EnglishA Course in PhoneticsConference Interpreting : A Trainer’s Guide
A University grammar of EnglishA Course in PhoneticsConference Interpreting : A Trainer’s Guide

Mã QR

A University grammar of English

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:28 26/05/2021