Simulation of fluid power systems with simcenter amesim

This book illustrates numerical simulation of fluid power systems by LMS Amesim Platform covering hydrostatic transmissions, electro hydraulic servo valves, hydraulic servomechanisms for aerospace engineering, speed governors for power machines, fuel injection systems, and automotive servo systems

Simulation of fluid power systems with simcenter amesim

Nicolae Vasiliu, Daniela Vasiliu, Constantin Călinoiu

CRC Press

2018

Abstract

This book illustrates numerical simulation of fluid power systems by LMS Amesim Platform covering hydrostatic transmissions, electro hydraulic servo valves, hydraulic servomechanisms for aerospace engineering, speed governors for power machines, fuel injection systems, and automotive servo systems.

It includes hydrostatic transmissions, automotive fuel injection, hydropower speed units governor, aerospace servo systems along with case studies of specified companies.

Aids in predicting and optimizing the static and dynamic performances related to the systems under study.

Citation

Vasiliu, Nicolae, et al. Simulation of fluid power systems with Simcenter Amesim. CRC Press, 2018..

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Simulation of fluid power systems with simcenter amesimIntegrated vehicle dynamics and controlIntelligent vehicles: Enabling technologies and future developments

Simulation of fluid power systems with simcenter amesim

Integrated vehicle dynamics and controlIntelligent vehicles: Enabling technologies and future developments

QR code

Simulation of fluid power systems with simcenter amesim

Content

  • Thứ Ba, 14:02 25/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Engine exhaust particulates

Thứ Ba, 13:49 25/05/2021

A Course in Phonetics

Thứ Ba, 09:31 25/05/2021

Digital integrated circuits: Analysis and design

Thứ Ba, 09:18 25/05/2021

Analog circuit design: A tutorial guide to applications and solutions

Thứ Ba, 09:05 25/05/2021

Theory and design of CNC systems

Thứ Ba, 08:44 25/05/2021

Video giới thiệu