Integrated vehicle dynamics and control

This book provides a comprehensive coverage of vehicle system dynamics and control, particularly in the area of integrated vehicle dynamics control. The book consists of two parts

Integrated vehicle dynamics and control

Wuwei Chen.

Willey

2016

Abstract

This book provides a comprehensive coverage of vehicle system dynamics and control, particularly in the area of integrated vehicle dynamics control. The book consists of two parts, development of individual vehicle system dynamic model and control methodology; and development of integrated vehicle dynamic model and control methodology. The first part focuses on investigating vehicle system dynamics and control according to the three directions of vehicle motions, including longitudinal, vertical, and lateral. Corresponding individual control systems, e.g. Anti-lock Brake System (ABS), Active Suspension, Electric Power Steering System (EPS), are introduced and developed respectively.

Particular attention is paid in the second part of the book to develop integrated vehicle dynamic control system. Integrated vehicle dynamics control system is an advanced system that coordinates all the chassis control systems and components to improve the overall vehicle performance including safety, comfort, and economy. Integrated vehicle dynamics control has been an important research topic in the area of vehicle dynamics and control over the past two decades. The research topic on integrated vehicle dynamics control is investigated comprehensively and intensively in the book through both theoretical analysis and experimental study. In this part, two types of control architectures, i.e. centralized and multi-layer, have been developed and compared to demonstrate their advantages and disadvantages.

  • Integrated vehicle dynamics control is a hot topic in automotive research; this is one of the few books to address both theory and practice of integrated systems;
  • Comprehensively explores the research area of integrated vehicle dynamics and control through both theoretical analysis and experimental study;
  • Addresses a full range of vehicle system topics including tyre dynamics, chassis systems, control architecture, 4 wheel steering system and design of control systems using Linear Matrix Inequality.

Citation

Chen, Wuwei, et al. Integrated vehicle dynamics and control. John Wiley & Sons, 2016..

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Integrated vehicle dynamics and controlIntelligent vehicles: Enabling technologies and future developmentsUnderstanding automotive electronics
Integrated vehicle dynamics and controlIntelligent vehicles: Enabling technologies and future developmentsUnderstanding automotive electronics

QR code

Integrated vehicle dynamics and control

Content

  • Thứ Hai, 09:11 24/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh dành cho học sinh THPT và ôn thi đại học

Thứ Hai, 09:02 24/05/2021

Automotive steering, suspension, and alignment

Thứ Hai, 08:57 24/05/2021

Dynamics and Control of Electrical Drives

Thứ Hai, 08:39 24/05/2021

Digital control Enginnering Analysis and Design

Thứ Hai, 08:21 24/05/2021

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Thứ Hai, 08:06 24/05/2021