Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; Tái sản xuất xã hội tàng trưởng và phát triển kinh tế ; những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở VN.

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Cao Thị Toàn (Ch.b)

Khoa học và Kỹ thuật

2010

Tóm tắt

Kinh tế chính trị học Mác – Lênin là một trong ba bộ phận của chủ nghĩa mác – Lênin:

- Triết học Mác - Lênin

- Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

- Chủ nghĩa cộng sản khoa học

Được giảng dạy và học tập trong tất cả các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam nhằm trang bị thế giới quan, phuơng pháp luận cho sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại đất nước.

Nhằm giúp các em sinh viên học tốt môn học này, trên cơ sở bộ giáo trình chuẩn quốc gia và giáo trình kinh tế chính trị của bộ giáo dục và đào tạo. Bộ môn kinh tế chính trị viết cuốn bài giảng môn kinh tế chính trị Mác – Lênin cho sinh viên bao gồm các nội dung cơ bản của môn học từ chương 1 đến chương 13, phần bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm.

Phần thứ 1

 • Chương 1: Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh thế chính trị Mác – Lênin
 • Chương 2: Tái sản xuất xã hội tăng trưởng và phát triển kinh tế
 • Chuơng 3: Sản xuất hàng hoá và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá
 • Chương 4: Sản xuất giá trị thặng dư quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
 • Chương 5: Sự vận động của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội
 • Chương 6: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
 • Chương 7: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Phần thứ hai: Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 • Chương 8: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Chương 9: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Chương 10: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Chương 11: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Chương 12: Tài chình, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Chương 13: Lợi ích kinh tế và phân phối thu thập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Phần thứ ba

 • Bài tập
 • Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế chính trị.

Trích dẫn

Cao Thị Toàn (Ch.b). Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Khoa học và Kỹ thuật,2010.

Bộ sưu tập

Chính trị

Tài liệu liên quan

 Kinh tế chính trị Mác - LêninĐịnh hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020
Kinh tế chính trị Mác – LêninĐịnh hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Mã QR

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Nội dung

 • Thứ Hai, 08:06 24/05/2021

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

English for Tourism and Restaurants (Book 2)

Thứ Bảy, 22:24 22/05/2021

Precision machining technology

Thứ Sáu, 14:16 21/05/2021

Metal cutting theory and practice

Thứ Sáu, 14:15 21/05/2021

Essential Methods for Planning Practitioners, Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and Communication

Thứ Sáu, 14:03 21/05/2021

Financial Risk Management Identification, Measurement and Management

Thứ Sáu, 13:34 21/05/2021

Video giới thiệu