Intelligent vehicles: Enabling technologies and future developments

Intelligent Road Vehicles examines specific aspects of intelligent vehicles such as enabling technologies, human factors and an analysis of social and economic impacts

Intelligent vehicles: Enabling technologies and future developments

Jimene Z. Felipe

Butterworth-Heinemann

2017

Abstract

Intelligent Road Vehicles examines specific aspects of intelligent vehicles such as enabling technologies, human factors and an analysis of social and economic impacts.

The book is an invaluable resource for those pursuing deeper knowledge in the intelligent vehicles field, providing readers with an idea of current and future technologies, current projects and developments and the future of intelligent vehicles. Intelligent road vehicles are becoming a challenging area of research worldwide.

Apart from the final applications and systems in vehicles, there are many enabling technologies that should be introduced. Communications and automation are two key areas for future automobiles. This book benefits from collaboration on the Thematic Network on Intelligent Vehicles led by Felipe Jimenez.

Citation

Jimenez, Felipe, ed. Intelligent Vehicles: Enabling technologies and future developments. Butterworth-Heinemann, 2017.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Intelligent vehicles: Enabling technologies and future developmentsUnderstanding automotive electronicsAutomotive technology: A systems approach

Intelligent vehicles: Enabling technologies and future developments

Understanding automotive electronicsAutomotive technology: A systems approach

QR code

Intelligent vehicles: Enabling technologies and future developments

Content

  • Thứ Sáu, 10:08 21/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Internal combustion engine fundamentals

Thứ Sáu, 09:47 21/05/2021

Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Thứ Sáu, 09:43 21/05/2021

Vận hành hệ thống điện

Thứ Sáu, 09:34 21/05/2021

Giáo trình Cơ sở Matlab ứng dụng. Tập 1

Thứ Sáu, 09:18 21/05/2021

Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức

Thứ Sáu, 08:46 21/05/2021

Video giới thiệu