Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Nội dung cuốn sách gồm: bình luận luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính; chỉ dẫn áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính.

Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Nguyễn Ngọc Duy

Hồng Đức

2014

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm:

  • Bình luận luật xử lý vi phạm hành chính;
  • Xử phạt vi phạm hành chính;
  • Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;
  • Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;
  • Những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính;
  • Chỉ dẫn áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính;
  • Các văn bản hướng dẫn áp dụng phần quy định chung của Luật xử lý vi phạm hành chính;
  • Các văn bản áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chủ yếu.

Với phương pháp bình luận mới tác giả đã phân tích khá chi tiết và dễ hiểu đối với từng điều luật, giúp bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính, cũng như có thể linh hoạt vận dụng trong thực tiễn.

Ngoài ra cuốn sách còn in các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mới nhất năm 2013-2014 trong một số lĩnh vực chủ yếu đang có hiệu lực thi hành, giúp bạn đọc có thể dễ dàng tra cứu khi cần thiết.

Trích dẫn

Nguyễn Ngọc Duy. Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Hồng Đức, 2014.

Bộ sưu tập

Pháp luật

Tài liệu liên quan

Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chínhQuyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiLuật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.
Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chínhQuyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiLuật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Mã QR

Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:43 21/05/2021