Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Quan niệm về bất động sản và quyền sử dụng hạn chế bất động sản; Tìm hiểu quy định của Bộ luật dân sự về quyền hạn sử dụng hạn chế bất động sản liền kề.

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Trần Thị Huệ

Tư Pháp

2012

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm: quan niệm về bất động sản và quyền sử dụng hạn chế bất động sản; tìm hiểu quy định của Bộ luật dân sự về quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề; từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng về ranh giới bất động sản liền kề.

Trích dẫn

Trần Thị Huệ. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới. Tư Pháp, 2012.

Bộ sưu tập

Pháp luật

Tài liệu liên quan

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiLuật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiLuật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Mã QR

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:26 20/05/2021