Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Quan niệm về bất động sản và quyền sử dụng hạn chế bất động sản; Tìm hiểu quy định của Bộ luật dân sự về quyền hạn sử dụng hạn chế bất động sản liền kề.

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Trần Thị Huệ

Tư Pháp

2012

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm: quan niệm về bất động sản và quyền sử dụng hạn chế bất động sản; tìm hiểu quy định của Bộ luật dân sự về quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề; từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng về ranh giới bất động sản liền kề.

Trích dẫn

Trần Thị Huệ. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới. Tư Pháp, 2012.

Bộ sưu tập

Pháp luật

Tài liệu liên quan

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiLuật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiLuật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Mã QR

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:26 20/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standards

Thứ Năm, 10:01 20/05/2021

Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Thứ Năm, 09:52 20/05/2021

Creating autonomous vehicle systems

Thứ Năm, 09:20 20/05/2021

Intonation and meaning

Thứ Năm, 09:17 20/05/2021

Understanding automotive electronics

Thứ Năm, 09:04 20/05/2021