Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức

Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản trong lịch sử triết học phương Tây, từ lịch sử triết học cổ đại Hy Lạp đến triết học cổ điển Đức.

Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức

Nguyễn Tấn Hùng

Chính trị quốc gia

2012

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm:

 • Triết học và đối tượng nghiên cứu của nó trong truyền thống phương Tây;
 • Triết học Hy Lạp thời kỳ trước Socrates;
 • Triết học Hy Lạp thời kỳ hoàng kim;
 • Triết học Hy Lạp thời kỳ sau Socrates;
 • Triết học Hy Lạp thời kỳ Hy Lạp hóa;
 • Triết học phương Tây thời kỳ trung cổ;
 • Triết học phương Tây thời kỳ phục hưng;
 • Triết học phương Tây thời kỳ lý tính;
 • Chủ nghĩa kinh nghiệm Anh thế kỷ XVII-XVIII;
 • Triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII;
 • Triết học cổ điển Đức cuối thế kỷ XVIII-đầu XIX.

Trích dẫn

Nguyễn Tấn Hùng. Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức. Chính trị quốc gia, 2012.

Bộ sưu tập

Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển ĐứcNhững nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin
Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển ĐứcNhững nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Mã QR

Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức

Nội dung

 • Thứ Sáu, 08:46 21/05/2021