Computer aided design a conceptual approach

Optimize Designs in Less TimeAn essential element of equipment and system design, computer aided design (CAD) is commonly used to simulate potential engineering problems in order to help gauge the magnitude of their effects

Computer aided design a conceptual approach

Sarkar, Jayanta

CRC Press

2015

Abstract

Optimize Designs in Less Time An essential element of equipment and system design, computer aided design (CAD) is commonly used to simulate potential engineering problems in order to help gauge the magnitude of their effects.

Useful for producing 3D models or drawings with the selection of predefined objects, Computer Aided Design: A Conceptual Approach directs readers on how to effectively use CAD to enhance the process and produce faster designs with greater accuracy.

Learn CAD Quickly and EfficientlyThis handy guide provides practical examples based on different CAD systems, and incorporates automation, mechanism, and customization guidelines, as well as other outputs of CAD in the design process. It explains the mathematical tools used in related operations and covers general topics relevant to any CAD program.

Comprised of 12 chapters, this instructional reference addresses: Automation concepts and examples Mechanism design concepts Tie reduction through customization Practical industrial component and system design Reduce Time by Effectively Using CAD Computer Aided Design: A Conceptual Approach concentrates on concept generation, functions as a tutorial for learning any CAD software, and was written with mechanical engineering professionals and post-graduate engineering students in mind.

Citation

Sarkar, Jayanta. Computer Aided Design: A Conceptual Approach. CRC Press, 2014.

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Related document

Computer aided design a conceptual approachVật liệu học cơ sởEngineering Your Future
Computer aided design a conceptual approachVật liệu học cơ sở

Engineering Your Future

QR code

Computer aided design a conceptual approach

Content

  • Thứ Năm, 14:41 20/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng

Thứ Năm, 14:15 20/05/2021

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Thứ Năm, 10:26 20/05/2021

Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standards

Thứ Năm, 10:01 20/05/2021

Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Thứ Năm, 09:52 20/05/2021

Creating autonomous vehicle systems

Thứ Năm, 09:20 20/05/2021