Budgeting: A Comprehensive Guide 4 Edition

Budgeting: A Comprehensive Guide provides clarity to the process by showing how to assemble a complete set of budgets, as well as supporting procedures, controls, and reports. It also addresses several variations on the basic budgeting concept - the flexible budget and the zero-base budget

Budgeting: A Comprehensive Guide 4 Edition

Steven M. Bragg, CPA

Accounting Tools

2017

Abstract

A business may need a well-defined budgeting process in order to estimate its future financial situation and arrange for appropriate amounts of financing and personnel.

Budgeting: A Comprehensive Guide provides clarity to the process by showing how to assemble a complete set of budgets, as well as supporting procedures, controls, and reports. It also addresses several variations on the basic budgeting concept - the flexible budget and the zero-base budget. And for those organizations that prefer to operate without the rigidity of a formal budget, the book discusses how to do so. In short, Budgeting provides the complete toolkit of solutions for building a tailor-made budgeting system.

A well organized and comprehensive guide to budgeting. It is more important than ever to understand the budgeting process in order to manage cash flows. A must read for every business professional. - David Johnson, Controller, Eleutian Technology.

A budgeting book that actually covers a topic most companies neglect to consider - no budget at all. Whether you are looking for comprehensive guidance on how to construct a budget or an alternative to budgeting, this book covers it. A must have for any accountant involved with the budgeting function. - Matthew Beaven, CPA.

This book provides a valuable guide to detailed and effective techniques for budget development, accompanied by an equally important discussion of the limits and pitfalls that can undermine the usefulness of this important management tool. The balanced presentation provides the reader with the insight needed to contribute value to their company's profit planning. - Barrett Peterson, Manager, Accounting Standards, Procedures, and Analysis, TTX.

Citation

Steven M. Bragg, CPA, Budgeting: A Comprehensive Guide, Accounting Tools, 2017

Collection

Kinh tế

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Related document

Budgeting: A Comprehensive Guide 4 EditionNguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standardsĐộng lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020

Budgeting: A Comprehensive Guide 4 Edition

Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standardsĐộng lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020

QR code

Budgeting: A Comprehensive Guide 4 Edition

Content

  • Thứ Năm, 14:45 20/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Computer aided design a conceptual approach

Thứ Năm, 14:41 20/05/2021

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng

Thứ Năm, 14:15 20/05/2021

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Thứ Năm, 10:26 20/05/2021

Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standards

Thứ Năm, 10:01 20/05/2021

Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Thứ Năm, 09:52 20/05/2021