Budgeting: A Comprehensive Guide 4 Edition

Budgeting: A Comprehensive Guide provides clarity to the process by showing how to assemble a complete set of budgets, as well as supporting procedures, controls, and reports. It also addresses several variations on the basic budgeting concept - the flexible budget and the zero-base budget

Budgeting: A Comprehensive Guide 4 Edition

Steven M. Bragg, CPA

Accounting Tools

2017

Abstract

A business may need a well-defined budgeting process in order to estimate its future financial situation and arrange for appropriate amounts of financing and personnel.

Budgeting: A Comprehensive Guide provides clarity to the process by showing how to assemble a complete set of budgets, as well as supporting procedures, controls, and reports. It also addresses several variations on the basic budgeting concept - the flexible budget and the zero-base budget. And for those organizations that prefer to operate without the rigidity of a formal budget, the book discusses how to do so. In short, Budgeting provides the complete toolkit of solutions for building a tailor-made budgeting system.

A well organized and comprehensive guide to budgeting. It is more important than ever to understand the budgeting process in order to manage cash flows. A must read for every business professional. - David Johnson, Controller, Eleutian Technology.

A budgeting book that actually covers a topic most companies neglect to consider - no budget at all. Whether you are looking for comprehensive guidance on how to construct a budget or an alternative to budgeting, this book covers it. A must have for any accountant involved with the budgeting function. - Matthew Beaven, CPA.

This book provides a valuable guide to detailed and effective techniques for budget development, accompanied by an equally important discussion of the limits and pitfalls that can undermine the usefulness of this important management tool. The balanced presentation provides the reader with the insight needed to contribute value to their company's profit planning. - Barrett Peterson, Manager, Accounting Standards, Procedures, and Analysis, TTX.

Citation

Steven M. Bragg, CPA, Budgeting: A Comprehensive Guide, Accounting Tools, 2017

Collection

Kinh tế

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Related document

Budgeting: A Comprehensive Guide 4 EditionNguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standardsĐộng lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020

Budgeting: A Comprehensive Guide 4 Edition

Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standardsĐộng lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020

QR code

Budgeting: A Comprehensive Guide 4 Edition

Content

  • Thứ Năm, 14:45 20/05/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Computer aided design a conceptual approach

Thứ Năm, 14:41 20/05/2021

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng

Thứ Năm, 14:15 20/05/2021

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Thứ Năm, 10:26 20/05/2021

Nguyên lý kế toán - Financial accouting with international financial report standards

Thứ Năm, 10:01 20/05/2021

Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Thứ Năm, 09:52 20/05/2021

Video giới thiệu