Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Financial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)Essential Methods for Planning Practitioners: Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and CommunicationCareer Planning for Everyone in the NHS the ToolkitAssessing You, The first step in career planning
Financial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)Essential Methods for Planning Practitioners: Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and CommunicationCareer Planning for Everyone in the NHS the ToolkitAssessing You, The first step in career planning
Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, Bài tập và bài giảiĐánh thức con người phi thường trong bạnBất động sản căn bản: Những ý tưởng hay nhất và những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất để khởi sự (Real Estate 101: Buiding Wealth With Real Estate Investments)The Business Models Handbook: Templates, theory and case studies
Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, Bài tập và bài giảiĐánh thức con người phi thường trong bạnBất động sản căn bản: Những ý tưởng hay nhất và những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất để khởi sự (Real Estate 101: Buiding Wealth With Real Estate Investments)The Business Models Handbook: Templates, theory and case studies
Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệpGiáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty (Nguyễn Mạnh Quân, 2015)Giáo trình Định giá tài sảnGiáo trình kinh doanh quốc tế
Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệpGiáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty (Nguyễn Mạnh Quân, 2015)Giáo trình Định giá tài sảnGiáo trình kinh doanh quốc tế
Giáo trình kinh tế bảo hiểmGiáo trình kinh tế bảo hiểm (Nguyễn Mạnh Cường)Giáo trình kinh tế học đại cươngGiáo trình lập và phân tích dự án đầu tư
Giáo trình kinh tế bảo hiểmGiáo trình kinh tế bảo hiểm (Nguyễn Mạnh Cường)Giáo trình kinh tế học đại cươngGiáo trình lập và phân tích dự án đầu tư
Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Lý thuyết tình huống thực tế. Bài tập (Đỗ phú Trần Tình)Giáo trình Ngân hàng Trung ươngGiáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)Giáo trình Tài chính công
Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Lý thuyết tình huống thực tế. Bài tập (Đỗ phú Trần Tình)Giáo trình Ngân hàng Trung ươngGiáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)Giáo trình Tài chính công
Giáo trình tài chính quốc tế (Nguyễn Văn Tiến) - Internationnal FinaceLập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng (Thái Bá Cần)Lập và thẩm định dự án đầu tư (Đinh Thế Hiển)Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giải
Giáo trình tài chính quốc tế -Internationnal FinaceLập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng (Thái Bá Cần)Lập và thẩm định dự án đầu tư (Đinh Thế Hiển)Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương: Lý thuyết , Bài tập và Bài giải
Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc QUang)Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính =Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial ReportsGiáo trình kinh tế học vi môGiáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phân tích báo cáo tài chính ( Nguyễn Ngọc Quang)Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính =Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial ReportsGiáo trình kinh tế học vi môGiáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Giáo trình tài chính quốc tếGiáo trình thị trường chứng khoánTuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc giaThị trường tài chính & Quản trị rủi ro tài chính
Giáo trình tài chính quốc tếGiáo trình thị trường chứng khoánTuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc giaThị trường tài chính & Quản trị rủi ro tài chính
Security analysis phân tích chứng khoánGiáo trình quản trị nhân lực Giáo trình thuế ( Nguyễn Thị Liên....)Giáo trình văn hóa kinh doanh
Security analysis phân tích chứng khoánGiáo trình quản trị nhân lựcGiáo trình thuế (Nguyễn Thị Liên)Giáo trình văn hóa kinh doanh
Giáo trình quản trị MarketingGiáo trình Tài chính doanh nghiệpKinh tế vĩ môLý thuyết quản trị kinh doanh
Giáo trình quản trị MarketingGiáo trình Tài chính doanh nghiệpKinh tế vĩ môLý thuyết quản trị kinh doanh
Quản trị nguồn nhân lựcF6-Taxation UK (FA09)-Revision Kit-BPInternational Business : Competing in the Global Marketplace 12eBudgeting 101 From Getting Out of Debt and Tracking Expenses to Setting Financial Goals and Building Your Savings, Your Essential Guide to Budgeting
Quản trị nguồn nhân lực (Trần Kim Dung)PAPER F6 TAXATION (UK) FA 2009: Practice & Revision KitInternational Business: Competing in the Global MarketplaceBudgeting 101 From Getting Out of Debt and Tracking Expenses to Setting Financial Goals and Building Your Savings, Your Essential Guide to Budgeting
Budgeting: A Comprehensive Guide 4 EditionGlobal Business TodayGiáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)Giáo trình kế toán tài chính
Budgeting: A Comprehensive Guide 4 EditionGlobal Business TodayGiáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)Giáo trình kế toán tài chính
Giáo trình nguyên lý kế toánThe Theory of the Business (Harvard Business Review Classics)Giáo trình lý thuyết thống kê ( Thân Thanh Sơn)Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)
Giáo trình nguyên lý kế toánThe Theory of the Business (Harvard Business Review Classics)Giáo trình lý thuyết thống kê (Thân Thanh Sơn)Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)
Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tếHành vi Người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóaGiáo trình phân tích tài chínhTài chính quốc tế hiện đại
Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tếHành vi Người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóaGiáo trình phân tích tài chínhTài chính quốc tế hiện đại
Giáo trình Luật kinh tếGiáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụChế độ kế toán hành chính sự nghiệpNghiệp vụ thẩm định tín dụng Ngân hàng cơ chế chính sách vay và cho vay, thu hồi nợ
Giáo trình Luật kinh tếGiáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụChế độ kế toán hành chính sự nghiệpNghiệp vụ thẩm định tín dụng Ngân hàng cơ chế chính sách vay và cho vay, thu hồi nợ
Báo cáo Phát triển Việt Nam: Huy động và sử dụng vốnGiáo trình các thị trường và định chế tài chínhĐầu tư chứng khoán nhất định thành côngGiàu từ chứng khoán : Bài học từ những nhà kinh doanh chứng khoán thành công nhất mọi thời đại
Báo cáo Phát triển Việt Nam: Huy động và sử dụng vốnGiáo trình các thị trường và định chế tài chínhĐầu tư chứng khoán nhất định thành côngGiàu từ chứng khoán : Bài học từ những nhà kinh doanh chứng khoán thành công nhất mọi thời đại
Quantitative Corporate Finance Second EditionChế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1 Hệ thống tài khoản kế toánGiáo trình chế toán tài chính trong các doanh nghiệpGiáo trình Ngân hàng thương mại
Quantitative Corporate Finance Second EditionChế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toánGiáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệpGiáo trình Ngân hàng thương mại
Quản trị Ngân hàng thương mạiGiáo trình Thanh toán Quốc tế & Tài trợ ngoại thương
Quản trị Ngân hàng thương mạiGiáo trình Thanh toán Quốc tế & Tài trợ ngoại thương