Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, bài tập và bài giải

Cuốn sách được nghiên cứu kế thừa và vận dụng các khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính và tài chính công ty được trình bày trong các tác phẩm nổi tiếng của các giáo sư ở các trường đại học Mỹ

Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, Bài tập và bài giải

Nguyễn Minh Kiều

Thống kê

2008

Tóm tắt

Cuốn sách : Tài chính doanh nghiệp: Lý thuyết, Bài tập và bài giải được nghiên cứu kế thừa và vận dụng các khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính và tài chính công ty được trình bày trong các tác phẩm nổi tiếng của các giáo sư ở các trường đại học Mỹ. Nét độc đáo của quyển sách không chỉ dừng lại ở chỗ tham khảo nhiều sách về tài chính của các tác giả nước ngoài mà còn ở chỗ, trước tiên, biết chắt lọc những khái niệm, và lý thuyết nào phù hợp và có khả năng ứng dụng ở Việt Nam và kế đến, trình bày theo trật tự và hệ thống sao cho dễ đọc, dễ hiểu, dễ theo dõi và đặc biệt ,dễ ứng dụng đối với đọc giả.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Phần 1: Căn bản về tài chính công ty:

+ Chương 1: tổng quan về quản trị tài chính công ty.

+ Chương 2: thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền

+ Chương 3: quan hệ lợi nhuận và rủi ro.

+ Chương 4: mô hình định giá tài sản vốn.

- Phần 2: Phân tích và quyết định đầu tư:

+ Chương 5: định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính.

+ Chương 6: đánh giá và quyết định đầu tư tài sản cố định.

+ Chương 7: Quyết định tồn quỹ và tồn kho.

+ Chương 8: quyết định chính sách bán chịu và quản trị khoản phải thu .

- Phần 3: Phân tích và quyết định vốn:

+ Chương 9: đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.

+ Chương 10: quyết định thuê hay mua tài sản.

+ Chương 11: Quyết định nguồn vốn của công ty.

+ Chương 12: Các lý thuyết về cơ cấu của công ty.

+ Chương 13: Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn của công ty.

- Phần 4: Quyết định chính sách cổ tức và phòng ngừa rủi ro tài chính:

+ Chương 14: quyết định chính sách cổ tức của công ty.

+ Chương 15: quyết định giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính.

- Phần 5: Phân tích và hoạch định tài chính công ty:

+ Chương 16: giới thiệu các báo cáo tài chính công ty.

+ Chương 17: Phân tích các báo cáo tài chính công ty.

+ Chương 18: Hoạch định và dự báo tài chính công ty.

Trích dẫn

Nguyễn Minh Kiều. Tài chính doanh nghiệp: Lý thuyết, Bài tập và bài giải, Thống kê, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, Bài tập và bài giảiCareer Planning for Everyone in the NHS the ToolkitEssential Methods for Planning Practitioners: Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and Communication

Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, Bài tập và bài giải

Career Planning for Everyone in the NHS the ToolkitEssential Methods for Planning Practitioners: Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and Communication

Mã QR

Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, Bài tập và bài giải

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:57 01/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Conference Interpreting - A student’s practice book

Thứ Sáu, 15:54 01/04/2022

The presentation lab : Learn the formula behind powerful presentations

Thứ Sáu, 15:13 01/04/2022

English for Exam. Writing for IELTS

Thứ Sáu, 15:00 01/04/2022

English for Exam. Reading for IELTS

Thứ Sáu, 14:50 01/04/2022

Giáo trình quản trị sản xuất

Thứ Sáu, 14:39 01/04/2022