Giáo trình phân tích tài chính

Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp; Hệ thống báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán; Phân tích hoạt động sản xuất - kinh doanh và hiệu quả hoạt động; Phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán; Phân tích hoạt động đầu tư; Phân tích hoạt động tài chính và cơ cấu vốn; Dự báo và lập kế hoạch tài chính; Phân tích lợi nhuận trên vốn đầu tư và khả năng sinh lời; Ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp;

Giáo trình phân tích tài chính

Trần Thị Thanh Tú

ĐHQGHN

2018

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày trong các chương sau:

+ Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
+ Chương 2: Hệ thống báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán
+ Chương 3: Phân tích hoạt động sản xuất - kinh doanh và hiệu quả hoạt động
+ Chương 4: Phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán
+ Chương 5: Phân tích hoạt động đầu tư
+ Chương 6: Phân tích hoạt động tài chính và cơ cấu vốn
+ Chương 7: Dự báo và lập kế hoạch tài chính
+ Chương 8: Phân tích lợi nhuận trên vốn đầu tư và khả năng sinh lời
+ Chương 9: Ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp

Trích dẫn

Trần Thị Thanh Tú. Giáo trình phân tích tài chính, ĐHQGHN, 2018

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích tài chínhContemporary Human Resource Management: Text and casesPhát triển kỹ năng lãnh đạo
Giáo trình phân tích tài chínhContemporary Human Resource Management: Text and casesPhát triển kỹ năng lãnh đạo

Mã QR

Giáo trình phân tích tài chính

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:33 09/05/2022