Nguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệp

Giáo trình “Định giá tài sản” được tổ chức biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá định giá tài sản, quy trình định giá tài sản và các phương pháp định giá tài sản trong điều kiện nền kinh tế thị trường. cụ thể làm rõ bản chất, mục đích, nguyên tắc kinh tế chi phối, cơ sở định giá tài sản, quy trình định giá tài sản, những tiêu chuẩn xác định giá trị tài sản và các phương pháp định giá bất động sản, máy thiết bị và định giá doanh nghiệp.

Nguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệp

Nguyễn Minh Hoàng

Lao động - Xã hội

2008

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày trong các chương sau:

+ Chương 1: Khái niệm cơ bản và nguyên tắc thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường.

+ Chương 2: Phương pháp định giá bất động sản.

+ Chương 3: Định giá máy, thiết bị.

+ Chương 4: Phương pháp xac định giá trị doanh nghiệp.

+ Chương 5: Tổ chức công tác định giá tài sản

Trích dẫn

Nguyễn Minh Hoàng. Nguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệp, Lao động - Xã hội, 2008

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Nguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệpQuản trị chiến lược Khái niệm và các tình huốngHình mẫu lãnh đạo tài năng
Nguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệpQuản trị chiến lược Khái niệm và các tình huốngHình mẫu lãnh đạo tài năng

Mã QR

Nguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:13 09/05/2022