Giáo trình kinh tế học đại cương

Kinh tế học đại cương là môn học xã hội, nghiên cứu những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế.

Giáo trình kinh tế học đại cương

Vũ Đình Khoa

Giáo dục

2013

Tóm tắt

Kinh tế học đại cương là môn học xã hội, nghiên cứu những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế. Giáo trình kinh tế học đại cương được biên soạn trên cơ sở tham khảo các tài liệu kinh tế học trong nước, ngoài nước và kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của giảng viên trường ĐHCN Hà Nội nhằm giúp sinh viên nắm được những hiểu biết cơ bản nhất về những vấn đề: hành vi của các chủ thể tham gia thị trường, các loại thị trường, xác định sản lượng quốc gia, các biến cố kinh tế vĩ mô cơ bản như: lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng… nguyên lý cơ bản khi điều hành các hoạt động kinh tế.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Khái quát kinh tế học đại cương.

+ Chương 2: Cung – Cầu.

+ Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng.

Trích dẫn

Vũ Đình Khoa. Giáo trình kinh tế học đại cương, Giáo dục, 2013

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế học đại cươngBất động sản căn bản: Những ý tưởng hay nhất và những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất để khởi sự (Real Estate 101: Buiding Wealth With Real Estate Investments)Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp

Giáo trình kinh tế học đại cương

Bất động sản căn bản: Những ý tưởng hay nhất và những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất để khởi sự (Real Estate 101: Buiding Wealth With Real Estate Investments)Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp

Mã QR

Giáo trình kinh tế học đại cương

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:30 14/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Tự động hóa quá trình sản xuất

Thứ Năm, 09:53 14/04/2022

Giáo trình vật liệu điện (Vũ Hữu Thích)

Thứ Năm, 09:32 14/04/2022

Giáo trình kinh tế bảo hiểm

Thứ Năm, 09:25 14/04/2022

Quản trị chuỗi cung ứng: Những trải nghiệm tuyệt vời – Supply Chain Management Best

Thứ Năm, 08:53 14/04/2022

Translation 1

Thứ Năm, 08:32 14/04/2022

Video giới thiệu