Quản trị chuỗi cung ứng: Những trải nghiệm tuyệt vời – Supply Chain Management Best

Cuốn sách Quản trị chuỗi cung ứng: Những trải nghiệm tuyệt vời gồm 18 chương sẽ giới thiệu một số chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới, mô tả chi tiết thế nào là một chuỗi cung ứng “hàng đầu” và đề ra một số giải pháp để xây dựng một chuỗi cung ứng đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Quản trị chuỗi cung ứng: Những trải nghiệm tuyệt vời – Supply Chain Management Best Practices

David Blanchard

Lao động xã hội

2011

Tóm tắt

Cuốn sách Quản trị chuỗi cung ứng: Những trải nghiệm tuyệt vời gồm 18 chương sẽ giới thiệu một số chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới, mô tả chi tiết thế nào là một chuỗi cung ứng “hàng đầu” và đề ra một số giải pháp để xây dựng một chuỗi cung ứng đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Cuốn sách được viết chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia và các nhà quản trị trực tiếp làm việc trong lĩnh vực chuỗi cung ứng. Các công ty và nhân vật được đề cập trong cuốn sách đều là người thật, việc thật cùng với những thành tựu nổi bật của họ. Điều khiến cuốn sách này khác biệt so với những cuốn sách về chuỗi cung ứng khác chính là cách tiếp cận dưới góc nhìn của một nhà báo thay vì của một nhà nghiên cứu hay một nhà tư vấn.

Cuốn sách nhằm giúp bạn đọc nhận ra hướng đi đúng đắn cho chuỗi cung ứng của công ty mình. Bên cạnh đó, bằng những minh họa phong phú, sinh động tại các công ty đã thành công khi tập trung làm tốt một số khâu nhất định trong chuỗi cung ứng của mình, lý giải vì sao ngày nay quản trị chuỗi cung ứng được quan tâm cao độ đến như vậy.

Trích dẫn

David Blanchard, Quản trị chuỗi cung ứng: Những trải nghiệm tuyệt vời, Lao động xã hội, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản trị chuỗi cung ứng: Những trải nghiệm tuyệt vờiQuản lý sự thay đổi – On Change ManagementQuản trị Marketing (Trương Đình Chiến)
Quản trị chuỗi cung ứng: Những trải nghiệm tuyệt vờiQuản lý sự thay đổi – On Change ManagementQuản trị Marketing (Trương Đình Chiến)

Mã QR

Quản trị chuỗi cung ứng: Những trải nghiệm tuyệt vời

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:53 14/04/2022