Quản lý sự thay đổi – On Change Management

Cuốn sách Quản lý sự thay đổi gồm 10 bài viết của các chuyên gia hàng đầu giúp bạn tìm hiểu cách quản lý sự thay đổi và giúp bạn lãnh đạo tổ chức của mình thông qua chuyển đổi. Không chỉ đưa ra những sai lầm trong những nỗ lực thay đổi, cuốn sách còn đưa ra những chỉ dẫn cho các nhà lãnh đạo về cách thức thực hiện sự thay đổi, điều chỉnh kiểm soát sự mâu thuẫn bên trong nội bộ và những lý do khiến mọi người không chịu thay đổi.

Quản lý sự thay đổi – On Change Management

John P.Kotter – Quế Khanh dịch

Công thương

2019

Tóm tắt

Thay đổi là một yếu tố quan trọng liên quan đến sự thành công của việc quản lý kinh doanh ngày nay. Để giữ được vị trí trong thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, các công ty và các cá nhân trong đó phải nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi.

Cuốn sách Quản lý sự thay đổi gồm 10 bài viết của các chuyên gia hàng đầu giúp bạn tìm hiểu cách quản lý sự thay đổi và giúp bạn lãnh đạo tổ chức của mình thông qua chuyển đổi. Không chỉ đưa ra những sai lầm trong những nỗ lực thay đổi, cuốn sách còn đưa ra những chỉ dẫn cho các nhà lãnh đạo về cách thức thực hiện sự thay đổi, điều chỉnh kiểm soát sự mâu thuẫn bên trong nội bộ và những lý do khiến mọi người không chịu thay đổi.

- Dẫn dắt sự thay đổi

- Thay đổi thông qua sự thuyết phục

- Dẫn dắt sự thay đổi khi kinh doanh thuận lợi

- Thay đổi căn bản theo cách thức ôn hòa

- Lãnh đạo điểm bùng phát

- Chỉ dẫn sống còn cho các nhà lãnh đạo

- Những lý do thực sự khiến con người không thay đổi

- Phá vỡ quy tắc của sự thay đổi

- Khía cạnh cứng của quản lý sự thay đổi

- Tại sao các chương trình thay đổi không tạo nên thay đổi?

Trích dẫn

John P.Kotter, Quản lý sự thay đổi, Công thương, 2019.

Bộ sưu tập

Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản lý sự thay đổi – On Change ManagementNhà lãnh đạo 360 độNguyên lý quản trị chuỗi cung ứng
Quản lý sự thay đổi – On Change ManagementNhà lãnh đạo 360 độNguyên lý quản trị chuỗi cung ứng

Mã QR

Quản lý sự thay đổi – On Change Management

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:05 13/04/2022