IELTS Writing Task Two

This Practical IELTS Strategies book is above all (as the name suggests) practical and strategic, giving a clear and achievable framework to maximising your score in the IELTS Writing Task two.

IELTS Writing Task Two

Andrew Guifoyle

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

2017

Abstract

This Practical IELTS Strategies book is above all (as the name suggests) practical and strategic, giving a clear and achievable framework to maximising your score in the IELTS Writing Task two.

This book has:

  • 20 solid tips, each developed and built on the previous one, supported by analysic and discussion where possible.
  • 50 exercises with answers, also analysed and discussed.

A final summary and desmonstration of all the tips in action. Extensive appendices with model answers, all analysed and discussed.

(https://kenosa.vn/)

Citation

Andrew Guifoyle. IELTS Writing Task Two. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

 IELTS Writing Task TwoImprove your Skills: Reading for IELTS 4.5-6.0 with Answer KeyListening for IELTS
IELTS Writing Task Two
Improve your Skills: Reading for IELTS 4.5-6.0 with Answer KeyListening for IELTS

QR code

 IELTS Writing Task Two

Content

  • Thứ Tư, 07:48 13/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

IELTS Reading Strategies for the IELTS Tests

Thứ Tư, 07:41 13/04/2022

21st Century Communication, Listening, Speaking, and Critical thinking

Thứ Ba, 16:15 12/04/2022

Longman Academic Writing series 4

Thứ Ba, 14:59 12/04/2022

Discrete Mathematics and Its Applications

Thứ Ba, 14:45 12/04/2022

Artificial intelligence with python: A comprehensive guide to building intelligent apps for python beginners and developers

Thứ Ba, 14:29 12/04/2022

Video giới thiệu