IELTS Reading Strategies for the IELTS Tests

Cuốn sách gồm 7 phần theo các dạng đề luyện đọc: Matching the Headlings (Lắp ghép tiêu đề văn bản), Cloze (Điền ô trống), Multiple Choice (Chọn lựa nhiều mục), Summarizing (Tóm tắt), YES/ NO/ NOT GIVEN (Đúng, sai, không đề cập), Scanning for Answers (Tìm nhanh đáp án) và Integrated Exercises (Bài tập tổng hợp).

IELTS Reading Strategies for the IELTS Tests

Trần Vệ Đông, Vương Băng Hân

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2017

Abstract

Cuốn sách “IELTS Reading Strategies for the IELTS Tests” tổng cộng có hơn 80 bài đọc, chia các bài đọc này thành 7 phần theo các dạng đề luyện đọc:

  • Matching the Headlings (Lắp ghép tiêu đề văn bản),
  • Cloze (Điền ô trống),
  • Multiple Choice (Chọn lựa nhiều mục),
  • Summarizing (Tóm tắt),
  • YES/ NO/ NOT GIVEN (Đúng, sai, không đề cập)
  • Scanning for Answers (Tìm nhanh đáp án)
  • Integrated Exercises (Bài tập tổng hợp).

Mặc dù người đọc không cần phải theo thứ tự này, nhưng dạng đề của phần bài tập tổng hợp đa dạng hơn.

Trong phần bài thi mẫu trong cuốn sách tổng cộng có 6 đề. Các đề này được đánh giá khó hơn và dài hơn đề thi thực tế một chút, nhưng dạng đề không có sự khác biệt. Đây cũng là chủ ý của tác giả khi biên soạn các đề thi này. Người đọc có thể làm các đề này theo yêu cầu thực tiễn ở từng gia đoạn để quan sát sự tiến bộ và xác định những khó khăn của mình.

Bài đọc trong các kỳ thi IELTS khác với bài đọc tiếng Anh thường ngày và bài đọc trong các kỳ thi tiếng Anh khác. Thông thường, đọc là một phương thức thu thập thông tin, còn các bài đọc trong kỳ thi IELTS là thông qua việc đọc để giải quyết các vấn đề cụ thể. Nó cách khác, thông qua việc đọc để tìm ra đáp án của câu hỏi. Trong quá trình học và sử dụng tiếng Anh nhiều năm, các họ sinh phần nào hình thành các đọc riêng của mình. Những cách đọc này có lẽ rất hiệu quả trong học tập và công việc, nhưng khi áp dụng vào bài thi đọc IELTS có thể họ sẽ gặp khó khăn bởi các yếu tố như thời gian có hạn, dạng đề đặc biệt …. Vì vậy, tác giả đề nghị khi làm bài tập trong cuốn sách này, trước hết phải hiểu chỉ dẫn (instruction), làm rõ nhiệm vụ (task), cần biết phải hoàn thành trong thời gian bao lâu (suggested time), sau đó bắt đầu đọc. Trong cuốn sách này, người đọc cần chú trông việc nâng cao kỹ năng đọc, đồng thời tìm ra cách đọc thích hợp với từng dạng đề.

Citation

Trần Vệ Đông, Vương Băng Hân. IELTS Reading Strategies for the IELTS Tests. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

 IELTS Reading Strategies for the IELTS TestsSucceed in IELTS Speaking & Vocabulary.Improve your Skills: Reading for IELTS 4.5-6.0 with Answer Key
IELTS Reading Strategies for the IELTS Tests
Succeed in IELTS Speaking & Vocabulary.Improve your Skills: Reading for IELTS 4.5-6.0 with Answer Key

QR code

IELTS Reading Strategies for the IELTS Tests

Content

  • Thứ Tư, 07:41 13/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

21st Century Communication, Listening, Speaking, and Critical thinking

Thứ Ba, 16:15 12/04/2022

Longman Academic Writing series 4

Thứ Ba, 14:59 12/04/2022

Discrete Mathematics and Its Applications

Thứ Ba, 14:45 12/04/2022

Artificial intelligence with python: A comprehensive guide to building intelligent apps for python beginners and developers

Thứ Ba, 14:29 12/04/2022

Advanced software testing Vol.3

Thứ Ba, 14:08 12/04/2022

Video giới thiệu