Ielts Advantage Writing Skills

Introduction to: Advantages and disadvantages essay 1: living abroad; problem and solution essay 1: Education and teaching; opinion essay 1: Crime; advantages and disadvantages essays 2: work; Problem and solution essays 2: Cities; Opinion essays 2: Running a business; Graphs with a trend; Comparative graphs; Processes and maps.

Ielts Advantage Writing Skills

Richard Brown, Richard Lewis

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

2019

Abstract

“Ielts Advantage Writing Skills” is designed for students who want to achieve a score of 6.5 -7.0 or higher in the Writing module of the Academic IELTS exam. We know that most candidates are aiming to get at least 6.5 either to study at university to work abroad for visa purpose or to have proof of a good level of English.

The book aims to take your writing to this level, based on our many years of successfully preparing students for the IELTS exam, and our experience as IELTS Writing examiners. All the exercises in the book have been developed in the classroom, and the materials has helped hundreds if IELTS students to achieve high Writing scores. The book is designed so that it can be used either in class with a teacher or as a self – study book as you prepare for the exam on your own.

Contents:

  • Unit 1: Advantages and disadvantages essays 1: Living abroad
  • Unit 2: Problem and solution essays 1: Education and teaching
  • Unit 3: Opinion essays 1: Crime
  • Unit 4: Advantages and disadvantages essays 2: Work
  • Unit 5: Problem and solution essays 2: Cities
  • Unit 6: Opinion essays 2: Running a business
  • Unit 7: Graphs with a trend
  • Unit 8: Comparative graphs
  • Unit 9: Processes and maps

Citation

Richard Brown, Richard Lewis. Ielts Advantage Writing Skills. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Ielts Advantage Writing Skills IELTS Writing Task Two IELTS Reading Strategies for the IELTS Tests
Ielts Advantage Writing SkillsIELTS Writing Task TwoIELTS Reading Strategies for the IELTS Tests

QR code

 Ielts Advantage Writing Skills

Content

  • Thứ Năm, 08:18 14/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing, and Critical Thinking

Thứ Năm, 07:50 14/04/2022

Cơ sở tạo hình

Thứ Tư, 16:09 13/04/2022

Cơ sở phương pháp luận Design

Thứ Tư, 16:00 13/04/2022

Ngữ nghĩa học tiếng Anh

Thứ Tư, 15:53 13/04/2022

Công nghệ xử lý hóa học vật liệu dệt

Thứ Tư, 15:52 13/04/2022