Ngữ nghĩa học tiếng Anh

Giáo trình gồm bốn phần: Introduction (Phần dẫn nhập); Word meaning (nghĩa của từ); Sentence meaning (nghĩa của câu); Utterance meaning (nghĩa của phát ngôn)

Ngữ nghĩa học tiếng Anh

Tô Minh Thanh

ĐH Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

2007

Tóm tắt

Giáo trình “Ngữ nghĩa học Tiếng Anh” được biên soạn một cách có hệ thống, dựa trên cơ sở tham khảo có chọn lọc những tư liệu của nước ngoài, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm về môn học này của tác giả và tập thể giảng viên trong Bộ môn Ngữ học Anh. Đây là tập giáo trình được biên soạn dùng để giảng dạy môn học “Ngữ nghĩa học Tiếng Anh (English Semantics) cho sinh viên năm thứ 4 khoa Ngữ văn Anh trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo trình gồm bốn phần:

  1. Introduction (Phần dẫn nhập)
  2. Word meaning (nghĩa của từ)
  3. Sentence meaning (nghĩa của câu)
  4. Utterance meaning (nghĩa của phát ngôn)

Trích dẫn

Tô Minh Thanh. Ngữ nghĩa học tiếng Anh. ĐH Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Ngữ nghĩa học Tiếng AnhNgôn ngữ học đối chiếuNghiên cứu dịch thuật
Ngữ nghĩa học Tiếng AnhNgôn ngữ học đối chiếuNghiên cứu dịch thuật

Mã QR

 Ngữ nghĩa học Tiếng Anh

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:53 13/04/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Công nghệ xử lý hóa học vật liệu dệt

Thứ Tư, 15:52 13/04/2022

Công nghệ làm sạch đẹp sợi bông và sợi sen

Thứ Tư, 15:42 13/04/2022

Công nghệ in hoa sản phẩm dệt may

Thứ Tư, 15:33 13/04/2022

An introduction to intercultural communication: Identities in a global community

Thứ Tư, 14:52 13/04/2022

PR - Từ chưa biết đến chuyên gia

Thứ Tư, 13:27 13/04/2022