An introduction to intercultural communication: Identities in a global community

Introduction to: Cultural as context for communication; communication variables; cultural values; cultures within cultures; applications.

An introduction to intercultural communication: Identities in a global community

Fred E. Jandt

Sage Publications

2018

Abstract

The highly anticipated Ninth Edition of An Introduction to Intercultural Communication prepares today’s students to successfully navigate our increasingly global community by integrating major current events into essential communication skills and concepts. To spark student interest, award-winning professor and best-selling author Fred E. Jandt offers unique insights into intercultural communication, at home and abroad, through an emphasis on history, culture, and popular media. Each chapter integrates material on social media, as well as extensive new examples from recent international news and events. Throughout the text, Jandt reinforces the important roles that our own stories, personal experiences, and self-reflection play in building our intercultural understanding and competence.

(https://www.amazon.com/)

Contents:

Part 1: Culture as Context for Communication

Part 2: Communication Variables

Part 3: Cultural Values

Part 4: Cultures Within Cultures

Part 5: Applications

Citation

Fred E. Jandt. An introduction to intercultural communication: Identities in a global community. Sage Publications, 2018.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

An introduction to intercultural communication: Identities in a global communityIntercultural Communication: A reader Longman Academic Writing series 4
An introduction to intercultural communication: Identities in a global communityIntercultural Communication: A readerLongman Academic Writing series 4

QR code

An introduction to intercultural communication: Identities in a global community

Content

  • Thứ Tư, 14:52 13/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

PR - Từ chưa biết đến chuyên gia

Thứ Tư, 13:27 13/04/2022

Kinh tế học vĩ mô (Nguyễn Văn Dần)

Thứ Tư, 13:08 13/04/2022

Giáo trình thống kê kinh tế

Thứ Tư, 12:54 13/04/2022

Phong cách PR chuyên nghiệp Public Relation

Thứ Tư, 12:39 13/04/2022

Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking And Contemporary Applications

Thứ Tư, 10:21 13/04/2022

Video giới thiệu