Nghiên cứu dịch thuật

Cuốn sách trình bày các nội dung: Nghiên cứu dịch thuật trước thế kỷ XX; nghiên cứu dịch thuật ở thế kỷ XX; vai trò của phân tích cảnh trong dịch; vai trò của phân tích ngữ pháp dịch; vai trò của phân tích liên kết ngôn bản trong dịch; vai trò của phân tích ngữ dụng trong dịch; các kiểu ngôn bản và các loại dịch; ngôn bản khoa học và một số vấn đề liên quan đến việc dịch các ngôn bản khoa học; một số vấn đề liên quan đến việc đánh giá chất lượng một bản dịch

Nghiên cứu dịch thuật

Hoàng Văn Vân

Khoa học xã hội

2005

Tóm tắt

Dịch là một hoạt động có tầm quan trọng trong mọi thời đại, đặc biệt là trong thế giới hiện đại. Ngày nay người ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng dịch là một nghề theo đúng nghĩa của nó. Đội ngũ những người làm công tác biên phiên dịch trên thế giới và trong nước ngày càng trở nên đông đảo, bao gồm những thông dịch viên chuyên nghiệp, những thông dịch viên hành nghề tự do, những thông dịch viên kiêm nhiệm và những thông dịch viên bán thời.

Dịch thuật ngày càng được quan tâm đặc biệt do kết quả của những phát triển nhanh chóng về kinh tế, khoa học và công nghệ.

Cuốn sách “Nghiên cứu dịch thuật” của tác giả Hoàng Văn Vân dùng cho sinh viên hệ dịch, sinh viên ngoại ngữ những năm cuối, học viên cao học và nghiên cứu sinh các chuyên ngành ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng.

Cuốn sách gồm các chương:

. Chương 1: Nghiên cứu dịch thuật trước thế kỷ XX;

.Chương 2: Nghiên cứu dịch thuật ở thế kỷ XX; v

. Chương 3: Vai trò của phân tích cảnh trong dịch;

. Chương 4: Vai trò của phân tích ngữ pháp dịch;

. Chương 5: Vai trò của phân tích liên kết ngôn bản trong dịch;

. Chương 6: Vai trò của phân tích ngữ dụng trong dịch;

.Chương 7: Các kiểu ngôn bản và các loại dịch;

.Chương 8: Ngôn bản khoa học và một số vấn đề liên quan đến việc dịch các ngôn bản khoa học;

. Chương 9: Một số vấn đề liên quan đến việc đánh giá chất lượng một bản dịch

Trích dẫn

Hoàng Văn Vân.Nghiên cứu dịch thuật.Khoa học xã hội, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Nghiên cứu dịch thuậtDeveloping Tactics for ListeningPractice Tests for the PET
Nghiên cứu dịch thuật
Developing Tactics for ListeningPractice Tests for the PET

Mã QR

Nghiên cứu dịch thuật

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:39 15/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Wildlife-habitat relationships : Concepts and applications

Thứ Sáu, 16:18 12/08/2022

Wildfire A Reader

Thứ Sáu, 15:58 12/08/2022

Giáo trình tiện - phay - bào nâng cao

Thứ Sáu, 15:29 12/08/2022

Giáo trình Phay

Thứ Sáu, 14:53 12/08/2022

Giáo trình gia công nguội cơ bản

Thứ Sáu, 14:17 12/08/2022

Oxford Business English skills: Effective presentations

Thứ Ba, 14:04 15/03/2022

Signals and systems using Matlab (Second edition)

Thứ Ba, 13:00 15/03/2022

Giáo trình Phiên dịch 1

Thứ Ba, 12:59 15/03/2022

Luyện dịch Anh - Việt, Việt - Anh

Thứ Ba, 12:39 15/03/2022

Dẫn luận ngôn ngữ học

Thứ Ba, 12:19 15/03/2022

Video giới thiệu