Giáo trình Phiên dịch 1

Giáo trình trình bày nội dung về văn hóa (Culture); du lịch (Tourism); môi trường (Environment); giáo dục (Education); kinh tế (Economy); công nghệ (Technology); sức khỏe (Health)

Giáo trình Phiên dịch 1

Hoàng Ngọc Tuệ (ch.b)

Giao thông Vận tải

2020

Tóm tắt

“Giáo trình Phiên dịch 1” được xây dựng với mục tiêu giúp các em sinh viên thực hành các kỹ thuật phiên dịch thực tế cơ bản như kỹ năng ghi nhớ, ghi chép, nói trước công chúng, phân tích, giải mã thông tin. Đây cũng là cầu nối giữa kiến thức biên phiên dịch mà các sinh viên được học ở phần lý thuyết dịch với các kỹ thuật, phương pháp dịch nâng cao ở học phần.

Bố cục của giáo trình được thiết kế phù hợp với việc giảng dạy và học tập phiên dịch qua hệ thống phần mềm Smartclass với nội dung xoay quanh 7 chủ đề. Mỗi chủ đề là một chương gồm hai bài giảng với các Audio và Video được lựa chọn và thiết kế phù hợp. Mỗi bài đều bao gồm phần hiểu biết chung về chủ đề, giải nghĩa thuật ngữ và các hiện tượng ngữ pháp quan trọng, các bài tập thực hành luyện các kỹ năng cần thiết cho nghề dịch.

Nội dung của cuốn giáo trình gồm 7 chủ đề:

. Chapter 1: Culture

. Chapter 2: Tourism

. Chapter 3: Environment

. Chapter 4: Economy

. Chapter 5: Education

. Chapter 6: Health

. Chapter 7: Technology

Trích dẫn

Hoàng Ngọc Tuệ (ch.b).Giáo trình Phiên dịch 1.Giao thông Vận tải, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Phiên dịch 1Pathways 2 – listening and speaking and Critical ThingkingReal Listening and Speaking 2
Giáo trình Phiên dịch 1Pathways 2 – listening and speaking and Critical ThingkingReal Listening and Speaking 2

Mã QR

Giáo trình Phiên dịch 1

Nội dung

  • Thứ Ba, 12:59 15/03/2022