Đại cương Ngôn ngữ học. (Tập 2): Ngữ dụng học

Nội dung của cuốn “Đại cương ngôn ngữ học (Tập 2): Ngữ dụng học” trình bày: Khái quát về ngữ dụng học; Chiếu vật và chỉ xuất; Hành vi ngôn ngữ; Lí thuyết lập luận; Lí thuyết hội thoại; Ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh.

Đại cương Ngôn ngữ học. (Tập 2): Ngữ dụng học

Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán

Giáo dục

2007

Tóm tắt

Cuốn “Đại cương ngôn ngữ học” là một tài liệu tham khảo hữu ích và tin cậy cho các sinh viên khoa Ngữ văn, ngôn ngữ, ngoại ngữ các trường đại học và các học viên trên đại học ngành Ngôn ngữ học. Đặc biệt, phần “Dụng học: của cuốn sách lần đầu tiên cung cấp một cái nhìn toàn cảnh với những tri thức tuy ngắn gọn những có hiệu lực đặt vấn đề, định hướng về chuyên ngành này, đã góp phần hết sức tích cực vào việc mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ, hấp dẫn cho Việt ngữ học.

Nội dung của cuốn “Đại cương ngôn ngữ học (Tập 2): Ngữ dụng học” trình bày phần 3 nối tiếp với phần 1,2 đã được trình bày ở cuốn Tập 1.

Phần 3: Ngữ dụng học.

. Chương 1: Khái quát về ngữ dụng học

. Chương 2: Chiếu vật và chỉ xuất

. Chương 3: Hành vi ngôn ngữ

. Chương 4: Lí thuyết lập luận

. Chương 5: Lí thuyết hội thoại

. Chương 6: Ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh

Trích dẫn

Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán. Đại cương Ngôn ngữ học. (Tập 2): Ngữ dụng học. Giáo dục, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Các học phần Đại cương

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Tài liệu liên quan

Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcReal Listening and Speaking 2Cơ sở ngôn ngữ học
Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcReal Listening and Speaking 2Cơ sở ngôn ngữ học

Mã QR

Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng học

Nội dung

  • Thứ Bảy, 19:28 12/03/2022