Đại cương Ngôn ngữ học. (Tập 2): Ngữ dụng học

Nội dung của cuốn “Đại cương ngôn ngữ học (Tập 2): Ngữ dụng học” trình bày: Khái quát về ngữ dụng học; Chiếu vật và chỉ xuất; Hành vi ngôn ngữ; Lí thuyết lập luận; Lí thuyết hội thoại; Ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh.

Đại cương Ngôn ngữ học. (Tập 2): Ngữ dụng học

Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán

Giáo dục

2007

Tóm tắt

Cuốn “Đại cương ngôn ngữ học” là một tài liệu tham khảo hữu ích và tin cậy cho các sinh viên khoa Ngữ văn, ngôn ngữ, ngoại ngữ các trường đại học và các học viên trên đại học ngành Ngôn ngữ học. Đặc biệt, phần “Dụng học: của cuốn sách lần đầu tiên cung cấp một cái nhìn toàn cảnh với những tri thức tuy ngắn gọn những có hiệu lực đặt vấn đề, định hướng về chuyên ngành này, đã góp phần hết sức tích cực vào việc mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ, hấp dẫn cho Việt ngữ học.

Nội dung của cuốn “Đại cương ngôn ngữ học (Tập 2): Ngữ dụng học” trình bày phần 3 nối tiếp với phần 1,2 đã được trình bày ở cuốn Tập 1.

Phần 3: Ngữ dụng học.

. Chương 1: Khái quát về ngữ dụng học

. Chương 2: Chiếu vật và chỉ xuất

. Chương 3: Hành vi ngôn ngữ

. Chương 4: Lí thuyết lập luận

. Chương 5: Lí thuyết hội thoại

. Chương 6: Ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh

Trích dẫn

Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán. Đại cương Ngôn ngữ học. (Tập 2): Ngữ dụng học. Giáo dục, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Các học phần Đại cương

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Tài liệu liên quan

Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcReal Listening and Speaking 2Cơ sở ngôn ngữ học
Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcReal Listening and Speaking 2Cơ sở ngôn ngữ học

Mã QR

Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng học

Nội dung

  • Thứ Bảy, 19:28 12/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 1

Thứ Bảy, 18:54 12/03/2022

Improve Your IELTS: Listening and Speaking Skills

Thứ Sáu, 20:59 11/03/2022

Essential Reading For IELTS

Thứ Sáu, 20:27 11/03/2022

Destination B2: grammar & vocabulary with answer key

Thứ Sáu, 20:01 11/03/2022

Destination B1: Grammar & Vocabulary with answer key

Thứ Năm, 21:11 10/03/2022

Video giới thiệu