Cơ sở ngôn ngữ học

Cuốn sách trình bày các nội dung về: Bản chât và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, ngôn ngữ với tư duy và văn hóa, các ngôn ngữ trên thế giới; ngôn ngữ học; ngữ âm học, từ vựng học, ngữ nghĩa học

Cơ sở ngôn ngữ học

Nguyễn Thiện Giáp

Khoa học xã hội

1998

Tóm tắt

Những trí thức ngôn ngữ học là hữu ích cho bất cứ một ai. Nó rất cần thiết đối với những người làm công tác giảng dạy và nghiên cứu. Những người dùng ngôn ngữ làm công cụ nghề nghiệp như các nhà văn, nhà báo, các cán bộ tuyên truyền…cũng cần phải biết ngôn ngữ học.

Nhưng làm quen với những tư tưởng cơ bản của ngôn ngữ học hiện đại không phải là dễ dàng, bởi vì những tri thức được tích lũy trong khoa học này rất phong phú và phức tạp. Để có thể bước vào ngôn ngữ học một cách thuận lợi, sinh viên hoặc những ai quan tâm cần phải nắm vững một số khái niệm cơ bản và quan trọng nhất của ngôn ngữ học. Những tri thức ấy được trình bày trong giáo trình gọi là “Dẫn luận ngôn ngữ học”, “Nhập môn ngôn ngữ học”…Cuốn “Cơ sở ngôn ngữ học” là một dạng giáo trình thuộc loại này.

Cuốn sách trình bày các nội dung:

. Bản chất và chức năng của ngôn ngữ

. Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ

. Ngôn ngữ với tư duy và văn hóa

. Các ngôn ngữ trên thế giới

. Chữ viết

. Ngôn ngữ học

. Ngữ âm học

. Từ vựng học

. Ngữ pháp học

. Ngữ nghĩa học

. Ngữ dụng học

Trích dẫn

Nguyễn Thiện Giáp.Cơ sở ngôn ngữ học. Khoa học xã hội, 1998

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Cơ sở ngôn ngữ họcGiáo trình Lịch sử nghệ thuật tập 1Dẫn nhập về nghệ thuật
Cơ sở ngôn ngữ họcGiáo trình Lịch sử nghệ thuật tập 1Dẫn nhập về nghệ thuật

Mã QR

Cơ sở ngôn ngữ học

Nội dung

  • Thứ Hai, 21:07 28/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Seoul National University Korean Language 2A Work Book

Thứ Hai, 20:17 28/02/2022

Lý thuyết điều khiển tự động (Tập 1)

Thứ Hai, 16:20 28/02/2022

Khởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)

Thứ Hai, 14:30 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 1B Work Book

Thứ Hai, 14:17 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 2B Work Book

Thứ Hai, 13:59 28/02/2022

Video giới thiệu