Cơ sở ngôn ngữ học

Cuốn sách trình bày các nội dung về: Bản chât và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, ngôn ngữ với tư duy và văn hóa, các ngôn ngữ trên thế giới; ngôn ngữ học; ngữ âm học, từ vựng học, ngữ nghĩa học

Cơ sở ngôn ngữ học

Nguyễn Thiện Giáp

Khoa học xã hội

1998

Tóm tắt

Những trí thức ngôn ngữ học là hữu ích cho bất cứ một ai. Nó rất cần thiết đối với những người làm công tác giảng dạy và nghiên cứu. Những người dùng ngôn ngữ làm công cụ nghề nghiệp như các nhà văn, nhà báo, các cán bộ tuyên truyền…cũng cần phải biết ngôn ngữ học.

Nhưng làm quen với những tư tưởng cơ bản của ngôn ngữ học hiện đại không phải là dễ dàng, bởi vì những tri thức được tích lũy trong khoa học này rất phong phú và phức tạp. Để có thể bước vào ngôn ngữ học một cách thuận lợi, sinh viên hoặc những ai quan tâm cần phải nắm vững một số khái niệm cơ bản và quan trọng nhất của ngôn ngữ học. Những tri thức ấy được trình bày trong giáo trình gọi là “Dẫn luận ngôn ngữ học”, “Nhập môn ngôn ngữ học”…Cuốn “Cơ sở ngôn ngữ học” là một dạng giáo trình thuộc loại này.

Cuốn sách trình bày các nội dung:

. Bản chất và chức năng của ngôn ngữ

. Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ

. Ngôn ngữ với tư duy và văn hóa

. Các ngôn ngữ trên thế giới

. Chữ viết

. Ngôn ngữ học

. Ngữ âm học

. Từ vựng học

. Ngữ pháp học

. Ngữ nghĩa học

. Ngữ dụng học

Trích dẫn

Nguyễn Thiện Giáp.Cơ sở ngôn ngữ học. Khoa học xã hội, 1998

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Cơ sở ngôn ngữ họcGiáo trình Lịch sử nghệ thuật tập 1Dẫn nhập về nghệ thuật
Cơ sở ngôn ngữ họcGiáo trình Lịch sử nghệ thuật tập 1Dẫn nhập về nghệ thuật

Mã QR

Cơ sở ngôn ngữ học

Nội dung

  • Thứ Hai, 21:07 28/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Seoul National University Korean Language 2A Work Book

Thứ Hai, 20:17 28/02/2022

Lý thuyết điều khiển tự động (Tập 1)

Thứ Hai, 16:20 28/02/2022

Khởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)

Thứ Hai, 14:30 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 1B Work Book

Thứ Hai, 14:17 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 2B Work Book

Thứ Hai, 13:59 28/02/2022