Lý thuyết điều khiển tự động (Tập 1)

Cuốn “Lý thuyết điều khiển tự động. Tập 1” hệ thống hóa được quá trình phát triển lý thuyết điều khiển tự động chứa đựng những nguyên lý cơ bản của điều khiển tự động. Nêu lên những hướng mới của lý thuyết điều khiển tự động hiện đại.

Lý thuyết điều khiển tự động (Tập 1)

Phạm Công Ngô

Khoa học và Kỹ thuật

2001

Tóm tắt

Cuốn “Lý thuyết điều khiển tự động. Tập 1” hệ thống hóa được quá trình phát triển lý thuyết điều khiển tự động chứa đựng những nguyên lý cơ bản của điều khiển tự động. Nêu lên những hướng mới của lý thuyết điều khiển tự động hiện đại.

Nội dung cuốn sách gồm có 7 chương:

+ Chương 1: Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động

+ Chương 2: Đặc tính động học của các khâu và của hệ thống tự động điều khiển khảo sát trong miền tần số

+ Chương 3: Ổn định của hệ thống điều khiển tự động

+ Chương 4: Phân tích chất lượng hệ thống điều khiển

+ Chương 5: Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động tuyến tính

+ Chương 6: Hệ thống điều khiển xung - số

+ Chương 7: Hệ thống điều khiển tự động tối ưu

Trích dẫn

Phạm Công Ngô. Lý thuyết điều khiển tự động. Tập 1. Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết điều khiển tự động (Tập 1)Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tínhGiáo trình lập trình điều khiển PLC

Lý thuyết điều khiển tự động (Tập 1)

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tính

Giáo trình lập trình điều khiển PLC

Mã QR

Lý thuyết điều khiển tự động. Tập 1.

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:20 28/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Khởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)

Thứ Hai, 14:30 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 1B Work Book

Thứ Hai, 14:17 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 2B Work Book

Thứ Hai, 13:59 28/02/2022

Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc: Trình độ trung cấp

Thứ Hai, 13:55 28/02/2022

Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc: Trình độ tiền trung cấp

Thứ Hai, 13:46 28/02/2022

Video giới thiệu