Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tính

Cuốn “Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tính” đề cập đến nhiều vấn đề cơ bản gắn liền với những khái niệm thực tế, khá nhiều ví dụ chứng minh, dùng máy tính để minh họa, cũng như nhiều bài tập với đáp án đầy đủ.

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tính

Nguyễn Thương Ngô

Khoa học và Kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Cuốn “Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tính” đề cập đến nhiều vấn đề cơ bản gắn liền với những khái niệm thực tế, khá nhiều ví dụ chứng minh, dùng máy tính để minh họa, cũng như nhiều bài tập với đáp án đầy đủ.

Nội dung chính gồm có 7 chương:

Chương 1: Sau khi bắt đầu bằng 3 ví dụ về ba thời kỳ phát triển của kỹ thuật tự động, nêu lên phân loại các hệ điều khiển khác nhau để có khái niệm bao quát về các hệ tự động nói chung.

Chương 2: Cơ sở toán học của lý thuyết điều khiển tự động. Sau khi nhắc lại phương trình vi phân và toán tử Laplace, nêu lên khái niệm về hàm truyền đạt, các đặc tính vào ra trong miền thời gian và miền tần số, cũng như đặc tính của những phần tử thường gặp.

Chương 3: Nêu lên các tiêu chuẩn thường dùng như Hurwitz, Routh, Nyquist để khảo sát ổn định các hệ điều khiển cũng như cách dùng công cụ máy tính theo chương trình Tutsim, Matlab để mô phỏng.

Chương 4: Đề cập đến phương pháp xác định cấu trúc và thông số của các đối tượng cũng như phương pháp quỹ đạo nghiệm số, chia miền ổn định là phương pháp hữu hiệu trong việc phân tích cũng như tổng hợp hệ thống.

Chương 5: Nêu lên khái niệm về chất lượng cũng như những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng một hệ thống điều khiển tự động.

Chương 6: Tổng hợp hệ điều khiển tự động. Ở đây nêu lên việc dùng các khâu hiệu chỉnh cũng như các bộ điều chỉnh khác nhau, điện tử, khí nén để nâng cao chất lượng các hệ điều khiển.

Chương 7: Phương pháp biến trạng thái đối với các hệ điều khiển tự động. Ở đây có nêu lên mối liên hệ giữa các phương pháp khảo sát hệ thống trong miền tần số và miền thời gia, cũng như phương pháp dùng máy tính để mô tả hệ thống trong không gian trạng thái.

Trích dẫn

Nguyễn Thương Ngô. Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tính. Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tínhGiáo trình lập trình điều khiển PLCGiáo trình điều khiển động cơ điện

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tính

Giáo trình lập trình điều khiển PLC

Giáo trình điều khiển động cơ điện

Mã QR

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tính

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:03 11/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

Thứ Sáu, 13:46 11/02/2022

Lập trình hệ thống nhúng

Thứ Sáu, 13:27 11/02/2022

Cornerstones of Cost Managemen

Thứ Sáu, 13:20 11/02/2022

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Thứ Sáu, 09:55 11/02/2022

Mobile Robotics: A Practical Introduction

Thứ Sáu, 09:11 11/02/2022

Video giới thiệu