Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

The book shows students why financial accounting is important to their everyday lives, business majors, and future careers.

Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth Edition.

Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso

Wiley

2015

Abstract

Starting with the big picture of financial statements first, Paul Kimmel's Financial, 8th Edition, shows students why financial accounting is important to their everyday lives, business majors, and future careers.

This best-selling financial accounting program is known for a student-friendly writing style, visual pedagogy, the most relevant and easy to understand examples, and teaching the accounting cycle through the lens of one consistent story of Sierra Corp, an outdoor adventure company.

(Nguồn Amazon.com)

Citation

Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso. Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition, 2015.

Collection

Ngành Kiểm toán (7340302)

Related document

Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Horngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.

Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Horngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.

QR code

Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

Content

  • Thứ Sáu, 13:46 11/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lập trình hệ thống nhúng

Thứ Sáu, 13:27 11/02/2022

Cornerstones of Cost Managemen

Thứ Sáu, 13:20 11/02/2022

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Thứ Sáu, 09:55 11/02/2022

Mobile Robotics: A Practical Introduction

Thứ Sáu, 09:11 11/02/2022

Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụng

Thứ Sáu, 08:55 11/02/2022