Lập trình hệ thống nhúng

Cuốn sách nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cần thiết cho việc lập trình cho các dòng vi xử lý, vi điều khiển thông dụng, đặc biệt là ARM, tập trung vào kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình C cho hệ thống nhúng. Các ví dụ trong cuốn sách này sử dụng vi xử lý LM4F của TI và board Stellaris EK-LM4F120XL LaunchPad.

Lập trình hệ thống nhúng

Hoàng Trang; Bùi Quốc Bảo

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2016

Tóm tắt

Cuốn sách nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cần thiết cho việc lập trình cho các dòng vi xử lý, vi điều khiển thông dụng, đặc biệt là ARM, tập trung vào kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình C cho hệ thống nhúng. Các ví dụ trong cuốn sách này sử dụng vi xử lý LM4F của TI và board Stellaris EK-LM4F120XL LaunchPad. Tuy nhiên các kiến thức và kỹ thuật lập trình được cung cấp có thể được ứng dụng cho các dòng vi xử lý khác như 8051, PIC hay các dòng ARM Cortex của các hãng khác như ST, NXP.

Cuốn sách bao gồm các nội dung chính sau:

+ Chương 1: Tổng quan

+ Chương 2: Cơ bản về lập trình C cho hệ thống nhúng

+ Chương 3: Cấu trúc chương trình

+ Chương 4: Giới thiệu dòng vi điều khiển LM4F

+ Chương 5: Lập trình với LM4F120

+ Chương 6: Ngắt

+ Chương 7: Truyền thông nối tiếp bất đồng bộ

+ Chương 8: Lập trình với máy trạng thái

+ Chương 9: Hệ điều hành thời gian thực

Trích dẫn

Hoàng Trang; Bùi Quốc Bảo. Lập trình hệ thống nhúng. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lập trình hệ thống nhúngGiáo trình Kỹ thuật lập trình CBài tập lập trình ngôn ngữ C

Lập trình hệ thống nhúng

Giáo trình Kỹ thuật lập trình C

Bài tập lập trình ngôn ngữ C

Mã QR

Lập trình hệ thống nhúng

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:27 11/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Cornerstones of Cost Managemen

Thứ Sáu, 13:20 11/02/2022

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Thứ Sáu, 09:55 11/02/2022

Mobile Robotics: A Practical Introduction

Thứ Sáu, 09:11 11/02/2022

Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụng

Thứ Sáu, 08:55 11/02/2022

Quản trị chất lượng

Thứ Sáu, 08:54 11/02/2022