Lập trình hệ thống nhúng

Cuốn sách nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cần thiết cho việc lập trình cho các dòng vi xử lý, vi điều khiển thông dụng, đặc biệt là ARM, tập trung vào kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình C cho hệ thống nhúng. Các ví dụ trong cuốn sách này sử dụng vi xử lý LM4F của TI và board Stellaris EK-LM4F120XL LaunchPad.

Lập trình hệ thống nhúng

Hoàng Trang; Bùi Quốc Bảo

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2016

Tóm tắt

Cuốn sách nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cần thiết cho việc lập trình cho các dòng vi xử lý, vi điều khiển thông dụng, đặc biệt là ARM, tập trung vào kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình C cho hệ thống nhúng. Các ví dụ trong cuốn sách này sử dụng vi xử lý LM4F của TI và board Stellaris EK-LM4F120XL LaunchPad. Tuy nhiên các kiến thức và kỹ thuật lập trình được cung cấp có thể được ứng dụng cho các dòng vi xử lý khác như 8051, PIC hay các dòng ARM Cortex của các hãng khác như ST, NXP.

Cuốn sách bao gồm các nội dung chính sau:

+ Chương 1: Tổng quan

+ Chương 2: Cơ bản về lập trình C cho hệ thống nhúng

+ Chương 3: Cấu trúc chương trình

+ Chương 4: Giới thiệu dòng vi điều khiển LM4F

+ Chương 5: Lập trình với LM4F120

+ Chương 6: Ngắt

+ Chương 7: Truyền thông nối tiếp bất đồng bộ

+ Chương 8: Lập trình với máy trạng thái

+ Chương 9: Hệ điều hành thời gian thực

Trích dẫn

Hoàng Trang; Bùi Quốc Bảo. Lập trình hệ thống nhúng. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lập trình hệ thống nhúngGiáo trình Kỹ thuật lập trình CBài tập lập trình ngôn ngữ C

Lập trình hệ thống nhúng

Giáo trình Kỹ thuật lập trình C

Bài tập lập trình ngôn ngữ C

Mã QR

Lập trình hệ thống nhúng

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:27 11/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Cornerstones of Cost Managemen

Thứ Sáu, 13:20 11/02/2022

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Thứ Sáu, 09:55 11/02/2022

Mobile Robotics: A Practical Introduction

Thứ Sáu, 09:11 11/02/2022

Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụng

Thứ Sáu, 08:55 11/02/2022

Quản trị chất lượng

Thứ Sáu, 08:54 11/02/2022

Video giới thiệu