Bài tập lập trình ngôn ngữ C

Cuốn “Bài tập lập trình ngôn ngữ C” giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin nắm được nội dung cơ bản vê lập trình C và được trình bày một cách logic các nội dung theo từng mức kiến thức từ thấp đến cao giúp cho người học và người tự học dễ tiếp thu.

Bài tập lập trình ngôn ngữ C

Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Quang Huy

Khoa học và Kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Cuốn “Bài tập lập trình ngôn ngữ C” giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin nắm được nội dung cơ bản vê lập trình C và được trình bày một cách logic các nội dung theo từng mức kiến thức từ thấp đến cao giúp cho người học và người tự học dễ tiếp thu. Đầu mỗi chương đều có phần nhắc lại một cách ngắn gọn về lý thuyết, có phần nhấn mạnh các điểm cần lưu ý, cần nhớ, tiếp đến là bài tập mẫu và các bài tập (trong đó có một số được giải). Trong mỗi chương, các bài tập được lựa chọn với độ khó (về giải thuật, kỹ năng lập trình) tăng dần. Mức độ chuyên sâu cũng được mở rộng theo các chương, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng ngôn ngữ của người sử dụng.

Nội dung gồm có 7 chương:

+ Chương 1: Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C

+ Chương 2: Hàm và cấu trúc chương trình

+ Chương 3: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản

+ Chương 4: Kỹ thuật con trỏ trong C

+ Chương 5: Cấp phát bộ nhớ động và danh sách móc nối

+ Chương 6: Đồ họa

+ Chương 7: Các bài tập tổng hợp

Trích dẫn

Nguyễn Thanh Thủy; Nguyễn Quang Huy, Bài tập lập trình ngôn ngữ C, Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Bài tập lập trình ngôn ngữ C250 bài tập kỹ thuật điện tửCấu trúc - Lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 2
Bài tập lập trình ngôn ngữ C250 bài tập kỹ thuật điện tửCấu trúc - Lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 2

Mã QR

Bài tập lập trình ngôn ngữ C

Nội dung

  • Thứ Bảy, 10:04 22/01/2022