Bài tập lập trình ngôn ngữ C

Cuốn “Bài tập lập trình ngôn ngữ C” giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin nắm được nội dung cơ bản vê lập trình C và được trình bày một cách logic các nội dung theo từng mức kiến thức từ thấp đến cao giúp cho người học và người tự học dễ tiếp thu.

Bài tập lập trình ngôn ngữ C

Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Quang Huy

Khoa học và Kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Cuốn “Bài tập lập trình ngôn ngữ C” giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin nắm được nội dung cơ bản vê lập trình C và được trình bày một cách logic các nội dung theo từng mức kiến thức từ thấp đến cao giúp cho người học và người tự học dễ tiếp thu. Đầu mỗi chương đều có phần nhắc lại một cách ngắn gọn về lý thuyết, có phần nhấn mạnh các điểm cần lưu ý, cần nhớ, tiếp đến là bài tập mẫu và các bài tập (trong đó có một số được giải). Trong mỗi chương, các bài tập được lựa chọn với độ khó (về giải thuật, kỹ năng lập trình) tăng dần. Mức độ chuyên sâu cũng được mở rộng theo các chương, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng ngôn ngữ của người sử dụng.

Nội dung gồm có 7 chương:

+ Chương 1: Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C

+ Chương 2: Hàm và cấu trúc chương trình

+ Chương 3: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản

+ Chương 4: Kỹ thuật con trỏ trong C

+ Chương 5: Cấp phát bộ nhớ động và danh sách móc nối

+ Chương 6: Đồ họa

+ Chương 7: Các bài tập tổng hợp

Trích dẫn

Nguyễn Thanh Thủy; Nguyễn Quang Huy, Bài tập lập trình ngôn ngữ C, Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Bài tập lập trình ngôn ngữ C250 bài tập kỹ thuật điện tửCấu trúc - Lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 2
Bài tập lập trình ngôn ngữ C250 bài tập kỹ thuật điện tửCấu trúc - Lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 2

Mã QR

Bài tập lập trình ngôn ngữ C

Nội dung

  • Thứ Bảy, 10:04 22/01/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

250 bài tập kỹ thuật điện tử

Thứ Bảy, 08:42 22/01/2022

Giáo trình Robot công nghiệp

Thứ Sáu, 22:35 21/01/2022

Xử lý ảnh số và ứng dụng

Thứ Sáu, 21:29 21/01/2022

Horngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis

Thứ Sáu, 15:59 21/01/2022

Giáo trình khởi sự kinh doanh

Thứ Sáu, 15:35 21/01/2022