Quản trị chất lượng

Chất lượng không phải tự nhiên sinh ra, chất lượng không phải là một kết quả ngẫu nhiên mà nó là kết quả của sự tác động hàng loạt các yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý một cách đúng đắn các yếu tố này. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng được gọi là quản trị chất lượng, do vậy phải có hiểu biết và kinh nghiệm đúng đắn về quản trị chất lượng mới giải quyết tốt bài toán chất lượng.

Quản trị chất lượng

Nguyễn Kim Định

Tài chính

2010

Tóm tắt

Cuốn sách gồm những nội dung cơ bản sau:

- Phần 1: Phần Lý thuyết: Gồm năm chương

+ Chương 1: Một số quan điểm và các nguyên tắc cơ bản trong Quản lý chất lượng hiện đại

+ Chương 2: Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến quản lý chất lượng (trích trong Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000:2008).

+ Chương 3: Phương pháp Quản lý chất lượng đồng bộ TQM - Total Quality Management.

+ Chương 4: Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.

+ Chương 5: Đo lường, đánh giá chất lượng

- Phần 2: Phần Bài tập: Gồm một số Bài báo của các chuyên gia, Bài tập ứng dụng, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chất lượng

- Phần 3: Phần phụ lục: Gồm Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, một số tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng...

Trích dẫn

Nguyễn Kim Đinh. Quản trị chất lượng. Tài chính. 2010.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản trị chất lượngGiáo trình quản trị chất lượngGiáo trình quản trị chất lượng
Quản trị chất lượngGiáo trình quản trị chất lượngGiáo trình quản trị chất lượng

Mã QR

Quản trị chất lượng

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:54 11/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

Thứ Sáu, 08:35 11/02/2022

Nghệ thuật lãnh đạo theo nguyên tắc

Thứ Sáu, 08:23 11/02/2022

Công nghệ chế tạo thiết bị điện

Thứ Sáu, 00:51 11/02/2022

Công nghệ vật liệu điện tử

Thứ Sáu, 00:20 11/02/2022

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý

Thứ Năm, 21:04 10/02/2022

Video giới thiệu