Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý

Cuốn “Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý” cung cấp các kiến thức cơ bản cho các đối tượng là sinh viên đại học của các chuyên ngành điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin và tự động điều khiển.

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý

Đỗ Xuân Tiến

Khoa học và Kỹ thuật

2012

Tóm tắt

Cuốn “Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý” cung cấp các kiến thức cơ bản cho các đối tượng là sinh viên đại học của các chuyên ngành điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin và tự động điều khiển.

Nội dung của tài liệu gồm 12 chương:

+ Chương 1: Kiến trúc hệ vi xử lý

+ Chương 2: Bộ vi xử lý 16 BIT 80286 INTEL

+ Chương 3: Lập trình Assembly cho hệ vi xử lý

+ Chương 4: Thiết kế hệ vi xử lý chuyên dụng

+ Chương 5: Cổng trao đổi thông tin với ngoại vi

+ Chương 6: Chế độ ngắt của bộ vi xử lý

+ Chương 7: Truyền thông tin nối tiếp

+ Chương 8: Biến đổi tín hiệu tương tự - số và tín hiệu số

+ Chương 9: Hệ vi xử lý ON - CHIP

+ Chương 10: Tập lệnh của hệ vi xử lý ON - CHIP 80C51

+ Chương 11: Thiết kế hệ vi xử lý trên hệ vi xử lý ON - CHIP 80C51

+Chương 12: Hệ vi xử lý song song

Trích dẫn

Đỗ Xuân Tiến. Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý. Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lýGiáo trình Kỹ thuật lập trình CBài tập lập trình ngôn ngữ C

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý

Giáo trình Kỹ thuật lập trình CBài tập lập trình ngôn ngữ C

Mã QR

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý

Nội dung

  • Thứ Năm, 21:04 10/02/2022