Kế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)

Cuốn sách nhằm thỏa mãn nhu cầu học, làm và sử dụng kế toán theo VAS và IFRS hoặc US GAAP.

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)

Trần Xuân Nam

Tài chính

2015

Tóm tắt

Việt Nam hiện đang hội nhập ngày càng sâu, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Tài chính, Kế toán với tư cách là công cụ quản lý và một loại hình dịch vụ trong thị trường tài chính mở đã và đang hội nhập với thế giới như một quy luật tất yếu của sự phát triển.Cuốn sách này nhằm thỏa mãn nhu cầu học, làm và sử dụng kế toán theo VAS và IFRS hoặc US GAAP.

Cuốn sách có những thành công cơ bản:

+ Thứ nhất: nội dung cuốn sách đã thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng và cập nhật các quy định và hướng dẫn về kế toán theo VAS và IFRS;

+ Thứ 2; có sự so sánh trong hầu hết các khoản mục giữa VAS và IFRS; thứ ba: cuốn sách có tính thực hành cao; thứ tư: bố cục hợp lý và được trình bày 1 cách khoa học; thứ 5: nhiều nội dung của cuốn sách đã được kiểm nghiệm trong thực tế.

Cuốn sách bao gồm các phần sau:

+ Phần 1. Các vấn đề cơ bản của kế toán

+ Phần 2: Các hệ thống kế toán, bộ khung kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế.

+ Phần 3. Kế toán các tài sản không phải trả tiền và nợ phải trả

+ Phần 4: Kế toán công ty cổ phần và các sự kiện đặc biệt.

Ngoài ra, cuối cuốn sách còn có bổ sung thêm phần thuật ngữ kế toán Việt - Anh giúp bạn đọc tiện theo dõi hơn.

Trích dẫn

Trần Xuân Nam. Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1, Tài chính, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Horngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Cornerstones of Cost Managemen

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)

Horngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Cornerstones of Cost Managemen

Mã QR

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:56 24/01/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Khí cụ điện : Kết cấu – Sử dụng và Sửa chữa

Thứ Hai, 14:26 24/01/2022

Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện

Thứ Hai, 10:55 24/01/2022

Giáo trình nhập môn tài chính - tiền tệ

Thứ Hai, 09:14 24/01/2022

Lý thuyết điều khiển tự động

Thứ Hai, 09:10 24/01/2022

Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại: sơ - trung cấp

Thứ Hai, 08:40 24/01/2022

Video giới thiệu