Seoul National University Korean Language 2B Work Book

Seoul University Korean 2B Workbook - English Version (Incluye CD-ROM) is the first book of the series and is oriented to students that start from the scratch. University Korean 2B Student's Book - English Version (Includes CD MP3) is the complementary exercises book.

Seoul National University Korean Language 2B Work Book

Language Education Institute, Seoul National University

TWPONDS Co.,Ltd

2013

Abstract

Seoul University Korean 2B Workbook - English Version (Incluye CD-ROM) is the first book of the series and is oriented to students that start from the scratch. University Korean 2B Student's Book - English Version (Includes CD MP3) is the complementary exercises book.

Contents:

머리말 Preface
일러두기 How to use this book
교재 구성표 Scope and Sequence

10과 뭐 먹을래? What would you like to eat?

11과 운동을 좀 해 보는 게 어때요? Why don't you exercise?

12과 저는 좀 조용한 편이에요 I am a little on the quiet side

13과 주변이 조용해서 살기 좋아요 Living conditions are good because the neighborhood is quiet 14과 여기서 사진을 찍어도 돼요? May I take a picture here?

15과 한국 생활에 익숙해졌어요 I've become used to living in Korea

16과 설날에는 밥 대신 떡국을 먹어요 We eat tteokguk instead of rice on New Year's Day

17과 비행기를 놓칠 뻔했어요 I almost missed the flight

18과 한국에 온 지 벌써 6개월이 되었어요 It's been already six months since I came to Korea

Citation

Language Education Institute, Seoul National University.Seoul National University Korean Language 2B Work Book.TWPONDS Co.,Ltd,2013

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Các học phần Đại cương

Related document

Seoul National University Korean Language 2B Work BookSeoul National University Korean Language 1A Work BookFun Fun Korean 2
Seoul National University Korean Language 2B Work BookSeoul National University Korean Language 1A Work BookFun Fun Korean 2

QR code

Seoul National University Korean Language 2B Work Book

Content

  • Thứ Hai, 13:59 28/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc: Trình độ trung cấp

Thứ Hai, 13:55 28/02/2022

Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc: Trình độ tiền trung cấp

Thứ Hai, 13:46 28/02/2022

Quantitative Analysis for Management, 13th Edition

Thứ Hai, 10:47 28/02/2022

Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .

Thứ Hai, 10:08 28/02/2022

Giáo trình Phát triển Hán ngữ tổng hợp Sơ cấp I Tập 1

Thứ Hai, 09:24 28/02/2022

Video giới thiệu