Quantitative Analysis for Management, 13th Edition

The authors offer an accessible introduction to mathematical models and then students apply those models using step-by-step, how-to instructions.

Quantitative Analysis for Management, 13th Edition

Barry Render, Ralph Stair, Michael E. Hanna, Trevor S. Hale.

Pearson

2018

Abstract

Quantitative Analysis for Management helps students to develop a real-world understanding of business analytics, quantitative methods, and management science by emphasizing model building, tangible examples, and computer applications. The authors offer an accessible introduction to mathematical models and then students apply those models using step-by-step, how-to instructions. For more intricate mathematical procedures, the 13th Edition offers a flexible approach, allowing instructors to omit specific sections without interrupting the flow of the material. Supporting computer software enables instructors to focus on the managerial problems and solutions, rather than spending valuable class time on the details of algorithms.

(Nguồn : Pearson.com)

Citation

Barry Render, Ralph Stair, Michael E. Hanna, Trevor S. Hale. Quantitative Analysis for Management, 13th Edition, Pearson, 2018.

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Related document

Quantitative Analysis for Management, 13th EditionPhân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2

Quantitative Analysis for Management, 13th Edition

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2

QR code

Quantitative Analysis for Management, 13th Edition

Content

  • Thứ Hai, 10:47 28/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .

Thứ Hai, 10:08 28/02/2022

Giáo trình Phát triển Hán ngữ tổng hợp Sơ cấp I Tập 1

Thứ Hai, 09:24 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 1A Work Book

Chủ Nhật, 11:32 27/02/2022

Fun Fun Korean 2

Chủ Nhật, 11:06 27/02/2022

Lập trình PLC-SCADA mạng truyền thông công nghiệp

Chủ Nhật, 11:02 27/02/2022

Video giới thiệu