Quantitative Analysis for Management, 13th Edition

The authors offer an accessible introduction to mathematical models and then students apply those models using step-by-step, how-to instructions.

Quantitative Analysis for Management, 13th Edition

Barry Render, Ralph Stair, Michael E. Hanna, Trevor S. Hale.

Pearson

2018

Abstract

Quantitative Analysis for Management helps students to develop a real-world understanding of business analytics, quantitative methods, and management science by emphasizing model building, tangible examples, and computer applications. The authors offer an accessible introduction to mathematical models and then students apply those models using step-by-step, how-to instructions. For more intricate mathematical procedures, the 13th Edition offers a flexible approach, allowing instructors to omit specific sections without interrupting the flow of the material. Supporting computer software enables instructors to focus on the managerial problems and solutions, rather than spending valuable class time on the details of algorithms.

(Nguồn : Pearson.com)

Citation

Barry Render, Ralph Stair, Michael E. Hanna, Trevor S. Hale. Quantitative Analysis for Management, 13th Edition, Pearson, 2018.

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Related document

Quantitative Analysis for Management, 13th EditionPhân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2

Quantitative Analysis for Management, 13th Edition

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2

QR code

Quantitative Analysis for Management, 13th Edition

Content

  • Thứ Hai, 10:47 28/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .

Thứ Hai, 10:08 28/02/2022

Giáo trình Phát triển Hán ngữ tổng hợp Sơ cấp I Tập 1

Thứ Hai, 09:24 28/02/2022

Seoul National University Korean Language 1A Work Book

Chủ Nhật, 11:32 27/02/2022

Fun Fun Korean 2

Chủ Nhật, 11:06 27/02/2022

Lập trình PLC-SCADA mạng truyền thông công nghiệp

Chủ Nhật, 11:02 27/02/2022