Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)

Cuốn Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 1 này phục vụ cho nhu cầu xử lý và phân tích căn bản của các sinh viên bậc cử nhân đang học các môn học liên quan như: Thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu, Phân tích dữ liệu.

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc.

Hồng Đức

2008

Tóm tắt

Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại học, song nhu cầu sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học vẫn chưa được đáp ứng.

Cuốn Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 1 này phục vụ cho nhu cầu xử lý và phân tích căn bản của các sinh viên bậc cử nhân đang học các môn học liên quan như: Thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu, Phân tích dữ liệu. Nội dung cụ thể gồm:

+ Chương mở đầu: Giới thiệu phân tích dữ liệu.

+ Chương 1: Phân loại dữ liệu, mã hoá, nhập liệu và một số xử lý trên biến.

+ Chương 2: Làm sạch dữ liệu.

+ Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu.

+ Chương 4: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính.

+ Chương 5: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình tổng thể.

+ Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương phân tích phương sai

.+ Chương 7: Kiểm định phi tham số.

+ Chương 8: Kiểm định tỷ lệ.

+ Chương 9: Tương quan và hồi qui tuyến tính.

Trích dẫn

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1, Hồng Đức, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302) .

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1Kinh tế học vi mô: 8th EditionKinh tế vĩ mô

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)

Kinh tế học vi mô: 8th EditionKinh tế vĩ mô

Mã QR

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:39 25/02/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Whidbey Island # 1: The edge of nowhere

Thứ Hai, 09:14 15/08/2022

River God

Thứ Hai, 08:56 15/08/2022

Ring of Thieves

Thứ Hai, 08:47 15/08/2022

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Thứ Hai, 08:36 15/08/2022

Rendezvous with Rama

Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)

Thứ Sáu, 13:22 25/02/2022

Giáo trình thống kê doanh nghiệp (Phạm Ngọc Kiểm)

Thứ Sáu, 13:19 25/02/2022

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I (Tập 2)

Thứ Sáu, 13:15 25/02/2022

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Thứ Sáu, 10:02 25/02/2022

Lãnh Đạo giỏi hỏi câu hỏi hay (Good Leaders ask Great questions)

Thứ Sáu, 09:28 25/02/2022

Video giới thiệu