Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)

Cuốn Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 1 này phục vụ cho nhu cầu xử lý và phân tích căn bản của các sinh viên bậc cử nhân đang học các môn học liên quan như: Thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu, Phân tích dữ liệu.

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc.

Hồng Đức

2008

Tóm tắt

Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại học, song nhu cầu sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học vẫn chưa được đáp ứng.

Cuốn Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 1 này phục vụ cho nhu cầu xử lý và phân tích căn bản của các sinh viên bậc cử nhân đang học các môn học liên quan như: Thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu, Phân tích dữ liệu. Nội dung cụ thể gồm:

+ Chương mở đầu: Giới thiệu phân tích dữ liệu.

+ Chương 1: Phân loại dữ liệu, mã hoá, nhập liệu và một số xử lý trên biến.

+ Chương 2: Làm sạch dữ liệu.

+ Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu.

+ Chương 4: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính.

+ Chương 5: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình tổng thể.

+ Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương phân tích phương sai

.+ Chương 7: Kiểm định phi tham số.

+ Chương 8: Kiểm định tỷ lệ.

+ Chương 9: Tương quan và hồi qui tuyến tính.

Trích dẫn

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1, Hồng Đức, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302) .

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1Kinh tế học vi mô: 8th EditionKinh tế vĩ mô

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)

Kinh tế học vi mô: 8th EditionKinh tế vĩ mô

Mã QR

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:39 25/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)

Thứ Sáu, 13:22 25/02/2022

Giáo trình thống kê doanh nghiệp (Phạm Ngọc Kiểm)

Thứ Sáu, 13:19 25/02/2022

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I (Tập 2)

Thứ Sáu, 13:15 25/02/2022

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Thứ Sáu, 10:02 25/02/2022

Lãnh Đạo giỏi hỏi câu hỏi hay (Good Leaders ask Great questions)

Thứ Sáu, 09:28 25/02/2022