Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)

Cuốn sách trình bày ngắn gọn về lịch sử quản trị doanh nghiệp, chi tiết mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và thực trạng doanh nghiệp, thảo luận về việc tách quyền sở hữu và kiểm soát...

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)

H. Kent Baker, Ronald Anderson

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2012

Tóm tắt

Được biên soạn bởi các chuyên gia quan trị doanh nghiệp, từng chương trong cuốn sách này cung cấp nhiều quan điểm và chứa một loạt các câu hỏi, câu trả lời giúp bạn củng cố các khái niệm then chốt.

Cuốn sách trình bày ngắn gọn về lịch sử quản trị doanh nghiệp, chi tiết mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và thực trạng doanh nghiệp, thảo luận về việc tách quyền sở hữu và kiểm soát. Xem xét các khía cạnh khác nhau của quản trị nội bộ bao gồm cả vai trò của ban giám đốc, cũng như đánh giá tầm quan trọng của việc bồi thường, cơ cấu sở hữu vốn cổ phần, và doanh thu như các cơ chế kiểm soát nội bộ.

Tìm hiểu nhiều hơn các công cụ quản trị từ bên ngoài, từ việc không điều hành đến tính khách quan đối với vốn chủ sở hữu và tập trung vai trò kế toán, pháp lý, quản lý sự can thiệp trong quản trị doanh nghiệp. Thu hút và giới thiệu - Quản trị Doanh Nghiệp sẽ giúp bất cứ ai muốn có được sự hiểu biết tốt hơn về chủ đề này cho mục đích học tập hoặc ứng dụng chúng vào nhiều lĩnh vực khác.

Cuốn sách này cung cấp những hướng dẫn hữu ích đối với các khái niệm quan trọng và nguyên lý của quản trị doanh nghiệp. Chứa đựng nhiều kiến thức sâu sắc và những lời khuyên của các chuyên gia, Quản trị doanh nghiệp cung cấp một cái nhìn toàn diện trong quan lý mối quan hệ cổ đông và kiểm tra trạng thái hiện tại của cơ chế quản lý. Cuốn sách được chia làm bốn phần, với những thông tin hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Phần 1: Nền tảng kiến thức và các quan điểm về quản trị doanh nghiệp.

+ Phần 2: Quản trị nội bộ.

+ Phần 3: Quản trị bên ngoài.

+ Phần 4: Trả lời các câu hỏi thảo luận cuối chương.

Trích dẫn

H. Kent Baker, Ronald Anderson. Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson), Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302) .

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình thị trường chứng khoán

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình thị trường chứng khoán

Mã QR

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:22 25/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình thống kê doanh nghiệp (Phạm Ngọc Kiểm)

Thứ Sáu, 13:19 25/02/2022

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I (Tập 2)

Thứ Sáu, 13:15 25/02/2022

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Thứ Sáu, 10:02 25/02/2022

Lãnh Đạo giỏi hỏi câu hỏi hay (Good Leaders ask Great questions)

Thứ Sáu, 09:28 25/02/2022

Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính (Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth Edition)

Thứ Sáu, 08:38 25/02/2022