Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)

Cuốn sách trình bày ngắn gọn về lịch sử quản trị doanh nghiệp, chi tiết mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và thực trạng doanh nghiệp, thảo luận về việc tách quyền sở hữu và kiểm soát...

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)

H. Kent Baker, Ronald Anderson

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2012

Tóm tắt

Được biên soạn bởi các chuyên gia quan trị doanh nghiệp, từng chương trong cuốn sách này cung cấp nhiều quan điểm và chứa một loạt các câu hỏi, câu trả lời giúp bạn củng cố các khái niệm then chốt.

Cuốn sách trình bày ngắn gọn về lịch sử quản trị doanh nghiệp, chi tiết mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và thực trạng doanh nghiệp, thảo luận về việc tách quyền sở hữu và kiểm soát. Xem xét các khía cạnh khác nhau của quản trị nội bộ bao gồm cả vai trò của ban giám đốc, cũng như đánh giá tầm quan trọng của việc bồi thường, cơ cấu sở hữu vốn cổ phần, và doanh thu như các cơ chế kiểm soát nội bộ.

Tìm hiểu nhiều hơn các công cụ quản trị từ bên ngoài, từ việc không điều hành đến tính khách quan đối với vốn chủ sở hữu và tập trung vai trò kế toán, pháp lý, quản lý sự can thiệp trong quản trị doanh nghiệp. Thu hút và giới thiệu - Quản trị Doanh Nghiệp sẽ giúp bất cứ ai muốn có được sự hiểu biết tốt hơn về chủ đề này cho mục đích học tập hoặc ứng dụng chúng vào nhiều lĩnh vực khác.

Cuốn sách này cung cấp những hướng dẫn hữu ích đối với các khái niệm quan trọng và nguyên lý của quản trị doanh nghiệp. Chứa đựng nhiều kiến thức sâu sắc và những lời khuyên của các chuyên gia, Quản trị doanh nghiệp cung cấp một cái nhìn toàn diện trong quan lý mối quan hệ cổ đông và kiểm tra trạng thái hiện tại của cơ chế quản lý. Cuốn sách được chia làm bốn phần, với những thông tin hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Phần 1: Nền tảng kiến thức và các quan điểm về quản trị doanh nghiệp.

+ Phần 2: Quản trị nội bộ.

+ Phần 3: Quản trị bên ngoài.

+ Phần 4: Trả lời các câu hỏi thảo luận cuối chương.

Trích dẫn

H. Kent Baker, Ronald Anderson. Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson), Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302) .

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình thị trường chứng khoán

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình thị trường chứng khoán

Mã QR

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:22 25/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình thống kê doanh nghiệp (Phạm Ngọc Kiểm)

Thứ Sáu, 13:19 25/02/2022

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I (Tập 2)

Thứ Sáu, 13:15 25/02/2022

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Thứ Sáu, 10:02 25/02/2022

Lãnh Đạo giỏi hỏi câu hỏi hay (Good Leaders ask Great questions)

Thứ Sáu, 09:28 25/02/2022

Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính (Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth Edition)

Thứ Sáu, 08:38 25/02/2022

Video giới thiệu