Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính (Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth Edition)

Cuốn sách trình bày các mô hình toán và cách thiết lập chúng để giải quyết các vấn đề quản trị một cách logic.

Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính (Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth Edition)

Frederichk S. Hillier, Marks . Hillier

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

2016

Tóm tắt

Khoa học quản trị bắt nguồn từ hoạt động chế tạo hàng loạt. Một tiết kiệm cho dù nhỏ trên mỗi đơn vị sản phẩm có thể mang đến một kết quả kinh tế to lớn cho nhà sản xuất. Người ta nhanh chóng khám phá ra rằng không chỉ kỹ thuật chế tạo tốt mà hàng loạt biện pháp sắp xếp hợp lý về thời gian, sự dịch chuyển vật lý của các bộ phận, phối hợp các công đoạn hay bố trí dây chuyền tinh gọn có thể tối ưu hóa năng lực chế tạo, làm ra được kết quả lớn lao trên một tài nguyên giới hạn. Ngày này khoa học quản trị nhằm vào việc tìm ra các mô hình sao cho có thể sử dụng một cách có năng suất những tài nguyên cho trước nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Toán học được ứng dụng rộng rãi trong môn khoa học này.

Nội dung cuốn sách “Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính ” trình bày các mô hình toán và cách thiết lập chúng để giải quyết các vấn đề quản trị một cách logic. Bạn đọc sẽ làm quen với việc chuyển tình huống cần ra quyết định quản trị thành ngôn ngữ toán học và sử dụng các công cụ toán để tìm lời giải cho các tình huống đó. Rất nhiều ví dụ được đưa ra nhằm giúp bạn đọc có thể hình dung trực quan các bài toán quản trị. Phần bài tập sẽ cho các bạn thêm chất liệu để rèn luyện năng lực mô hình hóa và tìm lời giải tốt nhất cho các bài toán quản trị. Nhiều phần mềm chuyên dụng được phát triển có thể giúp các bạn giải nhanh các bài toán quản trị. Mặc dù vậy, tác giả chú trọng giới thiệu các giải thuật trên bảng tính của Excel nhằm giúp các bạn có thể giải quyết hầu hết các bài toán mà không cần phải tốn kém cho các phần mềm chuyên dụng.

Cuốn sách gồm 11 chương:

+ Chương 1: Giới thiệu.

+ Chương 2: Lập trình tuyến tính: Những nội dung cơ bản.

+ Chương 3: Lập trình tuyến tính: Thiết lập và ứng dụng.

+ Chương 4: Nghệ thuật mô hình hóa với bảng tính.

+ Chương 5: Phân tích Nếu – Thì trong lập trình tuyến tính.

+ Chương 6: Bài toán tối ưu hóa mạng lưới.

+ Chương 7: Sử dụng lập trình số Nguyên/ Nhị phân để ra quyết định Có/ Không.

+ Chương 8: Lập trình phi tuyến.

+ Chương 9: Phân tích quyết định.

+ Chương 10: Dự báo.

+ Chương 11: Các mô hình xếp hàng.

Trích dẫn

Frederichk S. Hillier, Marks . Hillier. Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính (Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth Edition), Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính = Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth EditionKinh tế vĩ môKỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh

Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính (Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth Edition)

Kinh tế vĩ môKỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh

Mã QR

Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính = Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth Edition

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:38 25/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 1

Thứ Năm, 15:54 24/02/2022

Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Năm, 15:05 24/02/2022

Kĩ thuật điện tử

Thứ Năm, 14:01 24/02/2022

Kỹ thuật nguội cơ bản

Thứ Năm, 13:18 24/02/2022

Kỹ thuật nguội

Thứ Năm, 11:07 24/02/2022

Video giới thiệu