Kĩ thuật điện tử

Nội dung giáo trình đề cập một cách hệ thống những kiến thức cơ bản và hiện đại của ngành kĩ thuật điện tử. Những kiến thức này là cần thiết cho các kĩ sư và cán bộ kĩ thuật hoạt động trong điều kiện kĩ thuật tự động hóa và tin học ngày càng phổ cập.

Kĩ thuật điện tử

Đỗ Xuân Thụ (chủ biên)

Giáo dục

2003

Tóm tắt

Nội dung giáo trình đề cập một cách hệ thống những kiến thức cơ bản và hiện đại của ngành kĩ thuật điện tử. Những kiến thức này là cần thiết cho các kĩ sư và cán bộ kĩ thuật hoạt động trong điều kiện kĩ thuật tự động hóa và tin học ngày càng phổ cập.

Giáo trình này được chia làm 5 chương:

+ Chương 1: Giới thiệu những khái niệm cơ bản về các thông số của mạch điện, về tin tức, tín hiệu điện, các tính chất tổng quát của chúng và nét tổng quát của vài hệ thống điện tử điển hình.

+ Chương 2: Đề cập đến kĩ thuật xử lí các tín hiệu tương tự, các cấu kiện dụng cụ điện tử có hiệu ứng chỉnh lưu và khuếch đại, các mạch điện cơ bản sử dụng chúng với mục đích gia công, xử lí tín hiệu theo phương pháp tương tự.

+ Chương 3: Đề cập đến các vấn đề của kĩ thuật xung - số: trình bày các cấu kiện, phần tử sử dụng trong các mạch xung - số, các mạch và khối chức năng gia công tín hiệu theo phương pháp rời rạc.

+ Chương 4: Đề cập đến kĩ thuật biến đổi điện áp và dòng điện: các mạch chỉnh lưu và nghịch lưu công suất lớn, các khối chức năng và các mạch cơ bản của hệ thống điều khiển các bộ biến đổi điện năng.

+ Chương 5: Đề cập đến các vấn đề của hệ thống vi xử lí công nghiệp, sơ lược về các khối chức năng và nguyên lí xây dựng hệ vi xử lí, ví dụ ứng dụng.

Trích dẫn

Đỗ Xuân Thụ (chủ biên). Kĩ thuật điện tử. Giáo dục, 2003.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Kĩ thuật điện tử250 bài tập kỹ thuật điện tửKỹ thuật mạch điện tử

Kĩ thuật điện tử

250 bài tập kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật mạch điện tử

Mã QR

Kĩ thuật điện tử

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:01 24/02/2022