Kỹ thuật Hàn

Khái niệm về hàn. Sự tạo thành mối hàn và tổ chức kim loại mối hàn. Một số phương pháp hàn như: hàn hồ khoan tay, tự động và nửa tự động, hàn bằng ngọn lửa khí, hàn tiếp xúc. Công nghệ hàn kim loại và hợp kim, hàn vẩy ứng xuất, biến dạng hàn... Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật của phương pháp hàn. Kỹ thuật an toàn trong công tác hàn và ký hiệu mối hàn trên bản vẽ

Kỹ thuật Hàn

Trương Công Đạt

Thanh Niên

1999

Tóm tắt

Cuốn sách: “Kỹ thuật Hàn” trình bày các phương pháp hàn từ phổ cập đến hiện đại, từ các chủ đề như nhiên liệu hàn xì, thiết bị hàn gió đá, các phương pháp hàn chì, hàn vảy và hàn thau cho đến các chủ đề cắt kim loại, an toàn, xưởng tại nhà…

Sách được biên soạn dựa trên nhiều nguồn tư liệu tham khảo có giá trị trong và ngoài nước, đặc biệt có phương pháp hướng dẫn từng bước, kèm theo các thủ thuật và lời khuyên.

Cuốn sách gồm các chương:

. Chương 1: Khái niệm chương

. Chương 2: Sự tạo thành mối hàn và tổ chức kim loại mối hàn

. Chương 3: Hàn hồ quang tay

. Chương 4: Hàn hồ quang tự động và nửa tự động

. Chương 5: Hàn bằng ngọn lửa khí

. Chương 6: Cắt kim loại

. Chương 7: Hàn tiếp xúc

. Chương 8: Công nghệ hàn kim loại và hợp kim

. Chương 9: Hàn vẩy

. Chương 10: Những đặc điểm hàn của một vài kết cấu chương

. Chương 11: Ứng suất và biến dạng hàn

. Chương 12: Khuyết tật của mối hàn và các phương pháp kiểm tra

. Chương 13: Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật các công tác hàn

. Chương 14: Kỹ thuật an toàn khi hàn và cắt kim loại

Trích dẫn

Trương Công Đạt .Kỹ thuật Hàn.Thanh Niên,1999.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật hànCẩm nang HànThực hành hàn Tig
Kỹ thuật hàn
Cẩm nang HànThực hành hàn Tig

Mã QR

Kỹ thuật hàn

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:38 24/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình Vật liệu học

Thứ Năm, 10:32 24/02/2022

Kĩ thuật Audio - Video

Thứ Năm, 08:18 24/02/2022

301 câu đàm thoại tiếng Hoa

Thứ Năm, 08:10 24/02/2022

Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017)

Thứ Năm, 08:07 24/02/2022

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thứ Năm, 07:54 24/02/2022

Video giới thiệu