Cẩm nang Hàn

Giới thiệu bản vẽ kĩ thuật hàn, vật liệu hàn, thiết bị và công nghệ hàn, ứng xuất và biến dạng hàn, kiểm tra chất lượng và kỹ thuật an toàn trong hàn

Cẩm nang Hàn

Hoàng Tùng (ch.b)

Khoa học và Kỹ thuật

2004

Tóm tắt

Cuốn “ Cẩm nang hàn” xuất bản năm 1993 đã đáp ứng được một phần nhu cầu độc giả. Tuy nhiên trong tình hình đất nước đã có nhiều đổi mới, đặc biệt khi nền kinh tế đã tăng trưởng liên tục; các ngành công nghiệp cũng phát triển với tốc độ tăng dần tiến tới mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Do vậy các yêu cầu về kiến thức khoa học công nghệ nói chung, cũng như khoa học công nghệ hàn nói riêng đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời và phù hợp với sự phát triển công nghiệp đất nước.

Xuất phát từ nhu cầu đó lần tái bản này tác giả đã sửa chữa và bổ sung nhiều kiến thức, thông tin và số liệu mới, đầy đủ hơn về khoa học công nghệ hàn so với lần in trước.

Cuốn sách gồm 6 chương:

. Chương 1: Bản vẽ kỹ thuật hàn

. Chương 2: Vật liệu hàn

. Chương 3: Thiết bị và công nghệ hàn

. Chương 4: Ứng suất và biến dạng hàn

. Chương 5: Kiểm tra chất lượng hàn

. Chương 6: Kỹ thuật an toàn trong hàn

Trích dẫn

Hoàng Tùng (ch.b). Cẩm nang Hàn. Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Cẩm nang HànThí nghiệm điện ô tôKỹ thuật điện ô tô
Cẩm nang HànThí nghiệm điện ô tôKỹ thuật điện ô tô

Mã QR

Cẩm nang Hàn

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:03 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Bài tập Lý thuyết mạch

Thứ Năm, 14:00 17/02/2022

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Thứ Năm, 13:55 17/02/2022

Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp

Thứ Năm, 13:52 17/02/2022

博雅汉语.高级飞翔篇 I– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp I

Thứ Năm, 13:49 17/02/2022

Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Thứ Năm, 13:48 17/02/2022