Cẩm nang Hàn

Giới thiệu bản vẽ kĩ thuật hàn, vật liệu hàn, thiết bị và công nghệ hàn, ứng xuất và biến dạng hàn, kiểm tra chất lượng và kỹ thuật an toàn trong hàn

Cẩm nang Hàn

Hoàng Tùng (ch.b)

Khoa học và Kỹ thuật

2004

Tóm tắt

Cuốn “ Cẩm nang hàn” xuất bản năm 1993 đã đáp ứng được một phần nhu cầu độc giả. Tuy nhiên trong tình hình đất nước đã có nhiều đổi mới, đặc biệt khi nền kinh tế đã tăng trưởng liên tục; các ngành công nghiệp cũng phát triển với tốc độ tăng dần tiến tới mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Do vậy các yêu cầu về kiến thức khoa học công nghệ nói chung, cũng như khoa học công nghệ hàn nói riêng đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời và phù hợp với sự phát triển công nghiệp đất nước.

Xuất phát từ nhu cầu đó lần tái bản này tác giả đã sửa chữa và bổ sung nhiều kiến thức, thông tin và số liệu mới, đầy đủ hơn về khoa học công nghệ hàn so với lần in trước.

Cuốn sách gồm 6 chương:

. Chương 1: Bản vẽ kỹ thuật hàn

. Chương 2: Vật liệu hàn

. Chương 3: Thiết bị và công nghệ hàn

. Chương 4: Ứng suất và biến dạng hàn

. Chương 5: Kiểm tra chất lượng hàn

. Chương 6: Kỹ thuật an toàn trong hàn

Trích dẫn

Hoàng Tùng (ch.b). Cẩm nang Hàn. Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Cẩm nang HànThí nghiệm điện ô tôKỹ thuật điện ô tô
Cẩm nang HànThí nghiệm điện ô tôKỹ thuật điện ô tô

Mã QR

Cẩm nang Hàn

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:03 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Bài tập Lý thuyết mạch

Thứ Năm, 14:00 17/02/2022

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Thứ Năm, 13:55 17/02/2022

Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp

Thứ Năm, 13:52 17/02/2022

博雅汉语.高级飞翔篇 I– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp I

Thứ Năm, 13:49 17/02/2022

Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Thứ Năm, 13:48 17/02/2022

Video giới thiệu